Anna Muchová vystudovala Univerzitu v Hradci Králové v oborech Sbormistrovství chrámové hudby a Hra na varhany pod vedením Doc. Dr. Františka Vaníčka, Ph.D. Na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci vystudovala hru na varhany a jako vedlejší obor hru na cembalo. Své odborné vzdělání si rozšířila na Mezinárodním mistrovském interpretačním kurzu na Akademii múzických umění ve Wroclawi ve varhanní třídě Dr. Piotra Rojka.

Anna Muchová se věnuje pravidelné koncertní činnosti a od roku 2012 se intenzivně zabývá studiem a intepretací skladeb pro čtyři ruce. Se svým manželem varhaníkem Ondřejem Muchou založila duo, které se zaměřuje na skladby pro varhany, harmonium a cembalo. Pravidelně vystupují na koncertech v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko) a také na mezinárodních varhanních a hudebních festivalech.

Pedagogické činnosti se věnuji od roku 2014 (klavír, varhany, hudební nauka, korepetice).

Kontakt

muchova@zusslovacko.cz

Anna Muchová