termín: 2.10.2020 - 19.11.2020
místo konání: ZUŠ Slovácko

Vážení rodiče,
bohužel se to, co jsme si nejméně přáli, stalo skutečností. Z nařízení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje přecházíme od pondělí 5.10. opět na distanční výuku.

Na začátku příštího týdne (od 5.10.) Vás kontaktuje Váš učitel, který se s vámi domluví na podobě distanční výuky.

Dle školského zákona je naší povinností poskytnout žákům distanční formu výuky, avšak vy nejste povinni se jí účastnit. Toto rozhodnutí je pouze na Vás. Budeme se snažit výuku na dálku co nejvíce přiblížit potřebám žáků a zároveň bude našim cílem, aby v těchto složitých podmínkách byla pro žáky co největším přínosem. Byla by tedy škoda nezapojit se do distanční výuky a ztratit na nějakou dobu kontakt s pedagogem.

V případě, že se rozhodnete, že se Vaše dítě nebude účastnit distanční výuky, zašlete Vašemu učiteli omluvenku o neúčasti na distančním vzdělání.

Tablety k zapůjčení
Máme k dispozici tablety, se kterými žáci pracují v hudební nauce. Pokud byste měli zájem o zapůjčení po dobu distanční výuky, ozvěte se prosím na kancelář školy.

Věříme, že situaci společně zdárně zvládneme a brzy se zase sejdeme naživo v ZUŠ Slovácko.
Hodně sil a pohody, s pozdravem

Distanční výuka na ZUŠ Slovácko - od 5.10.2020