klavír

Lucie Gajdíková pochází z Hodonína. Zde v roce 1999 nastoupila na Základní uměleckou školu, kde kromě hry na klavír studovala několik let také hru na flétnu, klarinet a bicí nástroje. Klavírní hru vystudovala pod vedením BcA. Jindry Jakabové. Po maturitě na Gymnáziu Hodonín se stala posluchačkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě MgA. Martiny Schulmeisterové – Merunkové, Ph. D., kde studuje doposud. Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na klavírních kurzech v Metodickém centru při Janáčkově akademii múzických umění.

V roce 2008 absolvovala kurz Zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti výuky hudební výchovy na ZUŠ Hodonín. V roce 2012 spolupracovala s Hodonínským symfonickým orchestrem na Koncertě filmových a muzikálových melodií. Zúčastnila se několika soutěží, z nichž se umístila např. v roce 2011 v krajském kole Národní soutěže základních uměleckých škol na 1. místě a v roce 2014 na téže soutěži v celostátním kole získala 3. místo. V květnu téhož roku jí bylo uděleno ocenění starostky města za reprezentaci ZUŠ a města Hodonín.

Kontakt

gajdikova@zusslovacko.cz

Lucie Gajdíková