Pochází ze Slavičína. Hudbě se věnuje od dětství, nejprve na ZUŠ Slavičín pod vedením paní učitelky Věry Hájkové, poté po úspěšném přijetí na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Martiny Mergentalové.

Již na Základní umělecké škole se zúčastnila několika soutěží, ve kterých získala v krajském kole 1. a 2. místo. Později na konzervatoři se účastnila řady dalších soutěží, např. Pro Bohemia Ostrava (čestné uznání I. stupně), Mezinárodní soutěž B. Martinů v Poličce (3. místo), Concorso Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi“ v Itálii (sólová hra – čestné uznání, čtyřruční hra – 1. místo). Nyní pokračuje ve studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Kontakt

rakova.m@zusslovacko.cz

Michaela Raková