07.01.2019

Pozor! V budově školy bude od 7.1.2019 probíhat rozsáhlá rekostrukce přízemí a 1. patra. Stavba by neměla výuku nijak výrazně narušovat.

Pro vstup do ZUŠ Slovácko používejte pouze hlavní vchod! Dbejte zvýšené opatrnosti.