2018/19

Celostátní kolo Soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 17. - 19.5.2019

Klavírní kvarteto labutě - 2 místo (1. kategorie)

vyučující: Kristina Hrubá Czajkowská

 

Tempus Quintet - 3. místo (4. kategorie)

vyučující: David Hrubý

 

Celostátní kolo Soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 26.4.2019

Trio Krteček - 1.místo (1.kategorie)

a bylo vybráno z celkových 240 účastníků, aby zahrálo jako jeden z 16 souborů na koncertě vítězů

Vyučující: Andrea Pavlušová

 

Krajské kolo Soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 4. 4. 2018 Valašské Meziříčí

Klavírní kvarteto Labutě - 1. místo s postupem do celostátního kola (1.kategorie)

vyučující: Kristina Hrubá Czajkowská

 

Trio ZUŠ Slovácko - 1. místo (1. kategorie)

vyučující: Ivana Hrubá

Eva Bodnar - ocenění za mimořádný interpretační výkon

vyučující: Klára Varsamisová

 

Smyčcové kvarteto ZUŠ Slovácko - 1. místo (2.kategorie)

vyučující: František Hrubý st.

 

Tempus Quintet - 1. místo s postupem do celostátního kola (4. kategorie)

vyučující: David Hrubý

 

Klavírní trio - 1. místo (4.kategorie)

Vyučující: Jana Šuplerová

 

Krajské kolo Soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 18. - 19.3.2019 Kroměříž

Trio krteček - 1. místo s postupem do celostátního kola (1. kategorie)

Spooky Chambre trio - 2. místo (3. kategorie)

Dodgem kvartet - 1. místo (4. kategorie)

Dodgem kvartet - ocenění za kreativní ztvárnění soutěžního programu.

Ocenění Andrey Pavlušové za vynikající pedagogickou práci. 

vyučující: Andrea Pavlušová

 

Okresní kolo Soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 21.2.2019 Uherské Hradiště

Trio krteček - 1. místo s postupem (1. kategorie)

Spooky Chambre trio - 1. místo s postupem (3. kategorie)

Dodgem kvartet - 1. místo s postupem (4. kategorie)

vyučující: Andrea Pavlušová