termín: 20.11.2020 - 6.12.2020
místo konání: ZUŠ Slovácko

Vážení rodiče našich žáků,
konečně pro Vás máme pozitivní novinky ve formě stávající výuky...

 

Individuální výuka hudebního oboru

Od středy 25.11.2020 bude probíhat individuální výuka (čili jeden žák a jeden učitel) hudebních nástrojů a zpěvu prezenčně.

Dle protiepidemického systému ČR - PES se nacházíme ve 4.stupni, kdy je možné uskutečnit prezenční formu individuální výuky za hygienických podmínek jako před uzavřením škol (povinnost mít roušku, rodičům a jiným osobám vstup do prostor školy zakázán atd.).

 

Výtvarný, taneční obor a hromadné předměty hudebního oboru

Výhledově to vypadá, že se situace zlepší a brzy přestoupíme ze 4. stupně PES do 3. stupně, což znamená, že bychom mohli začít s výukou hromadných předmětů o max. počtu 10 žáků. Budeme se snažit skupinky VO a TO přeorganizovat tak, aby mohli všichni žáci začít s prezenční formou výuky, aniž by byl překročen počet 10 žáků.
Bližší informace rozešleme hned, jakmile bude situace aktuální.
Dobu, kdy žáci nemohli být přítomni ve škole, jsme využili ke zlepšení vybavenosti výtvarného oboru. Výtvarníci se můžou těšit na modelování keramických výrobků a vypalování ve zbrusu nové keramické peci, pro animátory je již nachystaný animační koutek a další.

 

Výuka na pobočkách

Individuální výuka hudebních nástrojů a zpěvu (od 25.11.2020) na pobočkách bude ještě na začátku příštího týdne upřesněna po domluvě s řediteli základních škol.
Pro výtvarný obor na pobočkách platí podmínky výše (3.stupeň PES).

 

pozn. žáci nebo učitelé, kteří mají nařízenou karanténu, budou nadále vyučováni / učit distančně. Prosíme, abyste informovali vašeho učitele v případě, že je dítě v karanténě. Stejně tak Vás budou učitelé v karanténě kontaktovat o průběhu výuky.

 

Ve středu se těšíme opět v prostorách ZUŠ Slovácko.