termín: 5.5.2020 - 21.6.2020
místo konání: ZUŠ Slovácko

Vážení rodiče,
zde jsou žhavé informace k znovuotevření ZUŠ Slovácko.

Od 11.5.2020 začíná individuální výuka hudebního oboru (HO) včetně výuky ve skupince - po dvou.

 

Od 18.5.2020 začne výuka výtvarného oboru (VO), podrobnější informace budou brzy upřesněny.

Rádi bychom začali i s výukou tanečního oboru (TO), podoba je zatím stále v jednání. Podrobnější informace budou brzy upřesněny.

A zároveň začne částečně hromadná výuka komořin a souborů HO, bude upřesněno učitelem.  

 

Výuka hudební nauky (HN) bude probíhat do konce školního roku distanční formou.

 
Důležité!

Žák s sebou přinese na 1.hodinu podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), bez něj nemůže být vyučován. Náhradní čestná prohlášení budou k dispozici u vstupu do prostor školy.

Nástup je dobrovolný
Stále platí, že je nástup do školy dobrovolný. Pokud jste se rozhodli pro distanční formu vzdělávání, nic se pro vás nemění.
Pokud byste se rozhodli změnit avizované rozhodnutí o formě vzdělání (prezenčně x distančně), informujte prosím učitele hlavního oboru.

Riziková skupina
Spadáte-li do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení), je na vašem zvážení a rozhodnutí, zda vaše dítě nastoupí do školy či nikoliv a bude se nadále vzdělávat distančně.

 
Individuální výuka HO bude probíhat i na pobočkách. Zde bude platit pravidlo, že si učitel vždy vyzvedne žáka u hlavního vstupu do školy.

  
Provoz ve škole

  • Vstup do prostor školy (do chodeb vedoucím ke třídám) je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Při vstupu do prostor školy a při pohybu na chodbách je povinné mít roušku či jiný ochranný prostředek tohoto typu - každý žák disponuje vlastní rouškou a sáčkem na uložení roušky
  • Při vstupu do prostor školy je povinností dezinfikovat si ruce připravenou dezinfekcí
  • Žák se dostaví na výuku přesně na její začátek, ne dříve, abychom předešli srocování osob v prostorách a u vstupu do prostor školy. Po vstupu do prostor školy, nově příchozí žák ihned zaklepe na třídu, kde probíhá jeho výuka, a následně dostane instrukce od svého učitele.
  • Žáci výtvarného oboru budou vstupovat do budovy výhradně vedlejším vchodem (směrem od Zelného trhu)
  • Před první vyučovací hodinou po znovuotevření školy, musí žák předat svému učiteli podepsané čestné prohlášení, jinak prezenční výuka nemůže začít.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 budeme kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Znovuotevření výuky - informace k 5.5.2020