Zuzana Balkóová pochází ze Slovenska, nyní žije v Brně. Její první muzikantské krůčky začaly v 8 letech, kdy nastoupila na SZUŠ Heleny Madariovej v Nitře. Po úspěšných soutěžích se rozhodla věnovat umělecké dráze na Pražské konzervatoři ve třídě MgA. Radima Kresty. Během studií se dále vzdělávala a rozšiřovala své znalosti na mistrovských kurzech u prof. Jindřicha Pazdery, Mgr. Jiřího Fišera a MgA. Radima Kresty. Po absolvování Pražské konzervatoře v roce 2018 se stala posluchačkou na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Miloše Vacka. Roku 2021 úspěšně absolvovala bakalářský cyklus a v současné době zde pokračuje ve studiu magisterském.

Během studií působila v nejrůznějších orchestrech a seskupeních jako Filharmonie Brno, orchestr Národního divadla Brno, Brno Contemporary Orchestra, Ensemble Opera Diversa, Český národní symfonický orchestr, Virtuosi Brunenses a další.

Pedagogické činnosti se věnuje dva roky a v současné době působí kromě ZUŠ Slovácko také jakožto učitelka hry na housle na ZUŠ ve Střelicích.

Kontakt

balkoova@zusslovacko.cz

Zuzana Balkóová