klarinet, saxofon

Anna Urbaničová pochází z Uherského Ostrohu a hudbě se věnuje již od čtyř let, kdy začala hrát na zobcovou flétnu. V šesti letech začala navštěvovat ZUŠ, kde se přidal i klavír a v deseti letech saxofon. S klavírem i saxofonem se účastnila soutěží a největším oceněním byla dvojnásobná účast v ústředním kole ve hře na saxofon pod vedením MgA. Marka Kotači – poprvé druhé místo, o tři roky později místo první. Během let na ZUŠ přičichla k mnohým hudebním žánrům – folkloru (nejdříve CM Pramének na ZUŠ Uherský Ostroh a později Cimbálové muziky ZUŠ Veselí nad Moravou), populární a taneční hudbě (v Ostrohu soubor BMV a ve Veselí orchestr Element For Fun) nebo jazzu (Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou). Za největší úspěch z té doby považuje možnost zahrát si jako sólistka v rámci koncertu Mozartových dětí s Filharmonií Brno vlastní skladbu (Fantazie pro saxofon a orchestr).

Po maturitě na GUH se rozhodla v hudbě pokračovat – nejdříve na Konzervatoři Brno (pod vedením MgA. Antonína Mühlhansla). Dvakrát se účastnila soutěže Pardubické dechy, kde získala poprvé čestné uznání a podruhé třetí místo. O rok později začala studovat obor Hudební věda (FF MUNI), kde se věnuje jednak výzkumné, ale i publicistické činnosti.

V současné době se věnuje nejvíce studiu samotnému, dalšímu vzdělávání se v oboru hry na saxofon (Saxophobia Bratislava a Letní jazzová dílna Karla Velebného Frýdlant), interpretaci (různá jazzová tělesa nebo Saxofonové kvarteto Konzervatoře Brno), lidovému zpěvu (sbor VUS Ondráš, sólově jako externistka FS Púčik nebo s tělesem Musica Folklorica a BROLNem) ale také jazzovému zpěvu a v neposlední řadě skladbě a aranžování.

Kontakt

urbanicova@zusslovacko.cz

Anna Urbaničová