bicí nástroje

Jan Nevrlý začal studovat bicí nástroje soukromě jako žák Kamila Slezáka. Poté pokračoval ve studiu na Janáčkové konzervatoři v Ostravě, kde maturoval v r. 2007. V r. 2011 dokončil bakalářská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Muzikologie.

Od r. 2012 se věnuje pedagogické práci v Uherském Hradišti, kde působí v současné době na ZUŠ Slovácko. Přestože je ještě na začátku své pedagogické dráhy, jeden z jeho žáků již úspěšně složil přijímací zkoušky na konzervatoř.

Kontakt

nevrly@zusslovacko.cz

Bc. Jan Nevrlý