V sobotu proběhl den otevřených dveří, kde si děti měly možnost vyzkoušet nejrůznější nástroje, i ty méně tradiční jako cimbál a akordeon (a ty sklidily největší úspěch!!!). Samozřejmě nechyběl ani výtvarný koutek.