Gabriela Gulišová, DiS. (roz. Leharová) se hudbě věnuje od dětství. První zkušenosti získala na ZUŠ v Zábřehu na Moravě, kde studovala flétnu a zpívala v dětských sborech. Hře na klavír se začala věnovat na ZUŠ v Šumperku pod vedením Mgr. Iriny Švédové a Mgr. Petra Vočky. V letech 2011 a 2014 se zúčastnila soutěží ZUŠ v oboru Hra na klavír, kde v krajském kole získala 3. místo. Na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži vystudovala obor Hra na klavír pod vedením MgA. Vandy Jandové. Obligátně se zde pod vedením MgA. Ivony Křivánkové věnovala také hře a doprovodu na cembalo. Během studia se účastnila Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu a rozšiřovala si své vědomosti také absolvováním vzdělávacích programů, např. Hra na elektronické klávesové nástroje s MgA. Danielem Forró, Ph.D. Svou pedagogickou činnost zahájila v roce 2018, kdy vyučovala na ZUŠ v Kojetíně a ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. V současnosti působí na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Kontakt

leharova@zusslovacko.cz

Gabriela Gulišová, DiS.