termín: 18.9.2020 - 30.9.2020
místo konání: ZUŠ Slovácko

Vážení rodiče,
od dnešního dne, tj. pátek 18.9.2020, jsou opět zpřísněny podmínky pro výuku. 

  • Nutnost nošení roušek ve veškerých vnitřních prostorách - mimo bydliště.
  • Výjimka prvního stupně ZŠ se nás NETÝKÁ. Roušky musí mít i učitelé a žáci ve třídách. Výjimku tvoří žáci při výuce zpěvu (v nutných případech i učitel - při ukázce zpěvu), žáci při hře na dechové nástroje a žáci tanečního oboru.

Stanovená hygienická pravidla provozu stále platí:
- ve prostorách školy je nutné nosit roušku. Každý žák má svou vlastní.
- do prostor školy smí vstoupit pouze žák, doprovodná osoba může čekat před vstupem do chodeb školy
- prosíme, aby se žáci dostavili na hodinu těsně před jejím začátkem. Abychom předešli srocování osob na chodbách.
- dezinfekce a rozestupy platí nadále

Děkujeme za respektování protiepidemických pravidel a za jejich dodržování.

hygienická pravidla k 18.9.2020