termín: 1.2.2021 - 14.2.2021
místo konání: ZUŠ Slovácko

Vážení rodiče,
máme tady konec prvního pololetí a my bychom vás rádi informovali o jeho ukončení.

Předem vám chceme poděkovat, že jste i v této době nezanevřeli na umělecké vzdělání a nadále pokračuje vztah mezi žáky a našimi pedagogy. Věříme v lepší zítřky a brzké umožnění prezenční výuky na ZUŠ Slovácko, proto by byla škoda, kdyby se přetrhla dlouhodobá práce, na níž se všichni společně podílíme.

Vydávání vysvědčení (výpisů)
Vzhledem k nelehké situaci jsme se letos rozhodli žáky hodnotit kombinovaně, tzn. že žák bude mít na vysvědčení známku a zároveň slovní hodnocení svých učitelů.
Výpisy vysvědčení budou učitelé vydávat, jakmile se s žákem potkají ve škole, tedy až nám opět umožní vyučovat prezenčně. K nahlédnutí budou od příštího týdne na online hodině s Vaším učitelem.

Školní řád 
Zároveň bychom vás chtěli seznámit se změnami ve školním řádu. Jednak v něm nově najdete informace ohledně kombinovaného hodnocení, pro které jsme se rozhodli s ohledem na aktuální situaci (článek č.4)
A také je ve školním řádu nově obsaženo, že u vstupů do prostor hlavní budovy školy jsou nainstalované kamery z důvody větší bezpečnosti žáků (článek č.3, IV. kamerový systém v hlavní budově školy)

(školní řád naleznete zde v dokumentech školy)

 

Školné
V příštím týdnu Vám budou emailem zaslány údaje k platbě úplaty za vzdělávání (školného) na druhé pololetí tohoto školního roku, která je splatná do 15.2.2021.


S přáním pevného zdraví a vírou, že za nedlouho snad už budeme mít toto složité období za sebou a budeme se moct zase potkávat v prostorách naší školy.