klavír

Zuzana Bučková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Jany Špaňhelové. V r. 2014 dokončila magisterské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity u doc. Elišky Novotné. V roce 2007 získala čestné uznání na Schubertově soutěži v Jeseníku pro klavírní dua, s triem Amabile 1. místo a titul Laureáta soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě 2010.

Pravidelně se účastní mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením uznávaných pianistů a klavírních pedagogů (I. Klánský, M. Kasík, J. Hlinka, aj.). Věnuje se pedagogické činnosti, nejdříve vyučovala na severní Moravě, od r. 2013 působí zde na Uherskohradišťsku, v současné době vyučuje na ZUŠ Slovácko a ZUŠ Uherský Brod.

Kontakt

buckova@zusslovacko.cz

MgA. Zuzana Bučková