výtvarný obor

Jana Široňová  vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.  Jejím studijním oborem bylo výtvarné zpracování keramiky pod vedením prof.  Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše. Poté absolvovala studium výtvarné výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Jako pedagog výtvarné výchovy působila od roku 1989 na Slovensku v Trstenej a Dolnom Kubíne, odkud  pochází. Po dobu této pedagogické praxe dosáhla se svými žáky řady mezinárodních úspěchů a ocenění  ve výtvarných soutěžích a úspěšně připravila mnoho svěřenců k dalšímu výtvarnému studiu na středních i vysokých školách. Působila v občanském sdružení  INŠPIRÁCIE, se kterým pořádala semináře a výtvarné výstavy, kterých se autorsky sama účastnila. Zájem o prolínání výtvarné tvorby s léčebnými postupy ji přivedl ke studiu arteterapie, které absolvovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v roce 2012.

V součastné době žije u Uherského Hradiště a pedagogicky působí  na ZUŠ Slovácko.

Kontakt

sironova@zusslovacko.cz

Mgr. Jana Široňová