EKN, hudební nauka

Roman Konůpka se začal hudbě věnovat od sedmi let na Lidové škole umění v Letovicích, kde studoval hru na akordeon a trubku. Později soukromě studoval skladbu u prof. Jarmily Mazourové v Brně. V roce 2000 absolvoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze obor skladba u prof. Mirko Krebse. V době základní vojenské služby působil jako orchestrální hráč na trubku, klávesové nástroje a aranžér u Posádkové hudby v Českých Budějovicích. Od roku 1990 umělecky působil jako orchestrální hráč a asistent dirigenta v muzikálovém divadle Cantus Nova v Brně a také v zábavném kabaretu Červený motýl jako šéf hudební sekce a hráč na klávesové nástroje. V současné době mimo pedagogickou činnost komponuje pro různé komorní sestavy, Big Bandy, symfonické orchestry a pěvecké sbory. Spolupracuje se Zuzanou Stirskou a Gospel Time, Martinou Brodskou, Jiřím Helekalem, textaři Milošem Skalkou, Josefem Fouskem, režisérem Janem Brichcínem a dalšími umělci. Věnuje se převážně hudbě popové, swingové, symfonické, scénické (např. baletní hudba, melodramatické formy, vokálně-instrumentální tvorba, komorní hudba a další). Často také zasedá v porotě pěvecké soutěže Czechtalent Zlín.

Pedagogicky působil na Gymnáziu v Jevíčku, Moravské Třebové a na základních uměleckých školách. 15 let byl ředitelem ZUŠ Vsetín, kde vyučoval skladbu, dirigování a hru na klavír. Jeho žáci získali mnohá ocenění ve skladatelských soutěžích. Za svoji pedagogickou dráhu vychoval mnoho úspěšných hudebníků a skladatelů, z nichž 6 úspěšně složilo zkoušky na konzervatoř v Brně a Praze. Další jeho studenti byli přijati na JAMU obor skladba a AMU Praha obor dirigování sborů. V současné době působí jako zástupce ředitele na Soukromé základní umělecké škole Slovácko.

Kontakt

792320622
konupka@zusslovacko.cz

Roman Konůpka