kytara

Lukáš Handrych získal prvotní hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Kroměříži, kde se od osmi let věnoval hře na kytaru pod vedením pana učitele Zdeňka Vaška. Díky němu se zúčastnil dvou celostátních soutěží ZUŠ, přičemž si odnesl 2. a 3. místo v letech 2007 a 2010 v krajském kole ve Zlíně. Po ukončení základního školního vzdělání v Kyjově nastoupil v září roku 2013 na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, na které studuje pod vedením Mgr. Stanislava Heglase doposud. V létě 2015 se zúčastnil Mezinárodních kytarových kurzů v Mikulově, kde měl možnost obohatit své vědomosti u kytarových mistrů Tilmana Hoppstocka, Rafaela Aguirre, Gabriela Bianca a dalších. Příležitostně koncertně vystupoval, např. Zámecká věž Tovačov, Holešovský zámek (hra v orchestru). Mimo ZUŠ Slovácko pracuje i na ZUŠ Kojetín.

Kontakt

handrych@zusslovacko.cz

Lukáš Handrych