24.05.2021

Výuka hromadných předmětů od 24.5.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 24. května se rozběhne také výuka hromadných předmětů. Níže najdete jednotlivé předměty hudebního oboru a jaké se k nim vztahují podmínky či změny, aby se výuka mohla rozběhnout. Výuka výtvarného oboru probíhá podle standardního rozvrhu hodin. Případné změny Vám předem oznámí paní učitelka, která danou skupinu vyučuje. Žáci tanečního oboru dostali informace přímo od paní učitelky Jarmily Krystoňové, email: krystonova@zusslovacko.cz.

 

HUDEBNÍ NAUKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ  -  ROZVRH HODIN

žáci ze skupin označených žlutě musí mít vyplněné a od rodičů podepsané čestné prohlášení, že absolvovali test s negativním výsledkem: buď antigenní test (ne starší než 72 hodin), nebo PCR test (ne starší než 7 dnů). Žáka bez vyplněného čestného prohlášení dle nařízení MŠMT nesmíme bohužel pustit do výuky.

Čestné prohlášení najdete na stolečku vedle kanceláře, u svého učitele nebo si můžete prohlášení stáhnout z emailu, který jsme vám poslali 20.5.2021. odkaz: https://drive.google.com/file/d/1t6GmWcxgy0JiS34T3gE_ZoEgWbLURH-F/view?usp=sharing

- výjimky:

PHV: čestné prohlášení se týká pouze dětí, které již navštěvují ZŠ

HN 5.B: bude rozdělena do 2 po sobě jdoucích skupin - o rozdělení dětí do skupin Vás bude emailem informovat pan učitel Roman Konůpka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZpnrWjmFnu_8G4Zag0OZzXL2PxYLJlB42B19OMVt5xc/edit#gid=725069666

 

HUDEBNÍ NAUKA POBOČKY - ROZVRH HODIN

žáci ze skupin označených žlutě musí mít vyplněné a od rodičů podepsané čestné prohlášení, že absolvovali test s negativním výsledkem: buď antigenní test (ne starší než 72 hodin), nebo PCR test (ne starší než 7 dnů). Žáka bez vyplněného čestného prohlášení dle nařízení MŠMT nesmíme bohužel pustit do výuky.

Čestné prohlášení najdete na stolečku vedle kanceláře, u svého učitele nebo si můžete prohlášení stáhnout z emailu, který jsme vám poslali 20.5.2021.

 - výjimky: 

PHV: čestné prohlášení se týká pouze dětí, které již navštěvují ZŠ


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWlC47bK9yEZQL4JKVqmEK6gsfOy5fZB9Sl3Gm96mFY/edit#gid=1963996749

 

HUDEBNÍ OBOR - HROMADNÉ PŘEDMĚTY - TABULKA

V tabulce je seznamem vyučovaných předmětů, kde najdete, jakým způsobem bude výuka probíhat a jsou-li potřeba nějaká zvláštní opatření (vyplněné čestné prohlášení, rozdělení do menších skupin)

 

Informace k čestnému prohlášení, pokud vzniká povinnost ho mít: vyplněné a od rodičů podepsané čestné prohlášení, že dítě absolvovalo test s negativním výsledkem: buď antigenní test (ne starší než 72 hodin), nebo PCR test (ne starší než 7 dnů). Žáka bez vyplněného čestného prohlášení dle nařízení MŠMT nesmíme bohužel pustit do výuky.

Čestné prohlášení najdete na stolečku vedle kanceláře, u svého učitele nebo si můžete prohlášení stáhnout z emailu, který jsme vám poslali 20.5.2021.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5_mkAs_aG0HJu316IFqmSi-A_NmUwFmX4SMbcyZihY/edit#gid=865865025