klavír

Svá hudební studia započal na ZUŠ v Hodoníně ve svých devíti letech pod vedením paní učitelky Jitky Maradové. Již za svých studií se v roce 2011 zúčastnil Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír. Vedle toho také doprovázel housle a zpěv. ZUŠ absolvoval skladbou Bugatti step od Jaroslava Ježka, s níž ukončil první cyklus. 

V červenci 2013 se aktivně účastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu na Moravě. Po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia v Hodoníně téhož roku v září nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde jej až do roku 2019 učila MgA. Vanda Jandová.

V roce 2016 se zúčastnil Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou. Roku 2023 absolvoval bakalářský studijní program na Janáčkově akademii múzických umění, kde studoval hru na klavír pod vedením prof. MgA. Aleny Vlasákové a MgA. Pavla Zemana.

Od roku 2017 až do současnosti působí jako pedagog klavírní hry na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Je také vyhledávaným korepetitorem v rámci hudebních soutěží i na vystoupení mnoha umělců.

Kontakt

gulis@zusslovacko.cz

BcA.  Adam Guliš