klavír

Svá hudební studia jsem započal na ZUŠ v Hodoníně ve svých devíti letech pod vedením paní učitelky Jitky Maradové. Již za svých studií tam jsem se v roce 2011 zúčastnil Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír, kde jsem dosáhl čestného uznání II. stupně v krajském kole v Brně. Vedle toho jsem také doprovázel housle a zpěv. ZUŠ jsem absolvoval skladbou Bugatti step od Jaroslava Ježka, s níž jsem ukončil první cyklus. V červenci 2013 jsem se zúčastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu, kde mě vedla MgA. Vanda Jandová. Po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia v Hodoníně jsem téhož roku v září nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od té doby mě zde až do současnosti učí MgA. Vanda Jandová. V roce 2016 jsem si z Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou odnesl čestné uznání. Taktéž v roce 2016 jsem se v Kroměříži svým výkonem podílel na koncertě k poctě 110. výročí narození Jaroslava Ježka. Dva roky po sobě jsem se zúčastnil masterclassu Interpretace staré hudby, který řídil prof. Martin Hroch.

Kontakt

gulis@zusslovacko.cz

Adam Guliš