Je pro nás důležité hledání ideální cesty pro každého žáka a vytváření rodinného, kreativního prostředí, v němž se děti budou dobře cítit a s radostí objevovat svět umění. V naší pedagogické práci se snažíme uplatňovat současné vyučovací trendy. Zakládáme si na pedagogickém kolektivu. Naši učitelé již v minulosti dosáhli se svými žáky řady soutěžních úspěchů i na celostátní úrovni a mnoho z nich patří mezi aktivní umělce, kteří pravidelně koncertují a podílejí se na kulturním dění zde na Uherskohradišťsku. Věříme, že jádro pedagogického kolektivu a vedení školy jsou i na základě dřívější úspěšné spolupráce zárukou kvalitní umělecké výuky i lidského přístupu k dětem s cílem rozvíjet jejich talent i osobnost. 

Na naší škole vyučujeme

 

 

Hudební obor

Děti odmalička hudbu vnímají a reagují na ni – ať už samy zpívají, předváději své první taneční kreace či „koncertují“ na pokličky. Výuka hry na nástroj je vždy velkým přínosem pro rozvoj osobnosti každého dítěte. Učí se samostatně pracovat, rozvíjí logické myšlení, samozřejmě motoriku, ale i emocionální složku osobnosti a estetické cítění. V hudebním oboru vyučuje na naší škole přes 20 pedagogů na nejrůznější hudební nástroje.

Oddělení strunných nástrojů: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru

Oddělení klávesových nástrojů: hra na klavír, keyboard

Oddělení dechových a bicích nástrojů: hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, baskřídlovku, bicí

Oddělení zpěvu a lidových nástrojů: výuka zpěvu, hra na akordeon, cimbál
 

přijímání žáků

Děti přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Není třeba se ničeho obávat, stačí si připravit dvě jakékoliv písničky. Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech, které jsou předem ohlášeny na našich webových stránkách i prostřednictvím dalších informačních médií. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce na dané nástroje (zpěvu) i na začátku 2. pololetí školního roku. Přijímáme děti od 5 let, mladší děti můžeme přijmout po individuální domluvě.

jak si vybrat nástroj

Při rozhodování, na jaký nástroj se dítě bude učit hrát, určitě vezměte v potaz více věcí. Nerozhodujte se jen podle toho, jaký nástroj už máte doma nebo na jaký jste sami v dětství hráli. Přihlédněte k přání dítěte, ale i naší odborné radě. Na základě přijímací talentové zkoušky Vám rádi pomůžeme s výběrem toho pravého nástroje právě pro Vaše dítě. Zároveň máte dveře k nám do školy otevřené a po telefonické domluvě můžete navštívit výuku kteréhokoliv nástroje, který vyučujeme.

Už od pěti let mohou děti u nás začít navštěvovat přípravnou hudební výchovu, kde se pod vedením našich pedagogů hravou formou seznamují se světem hudby. Učí se hudbu vnímat, poslouchat, poznávají jednotlivé nástroje a postupně začínají rozvíjet své hudební schopnosti. Díky absolvování této přípravné výuky pak můžete snadněji zvolit, kterému nástroji se věnovat. Zároveň ale je možné už v tomto věku začít i se samotnou výukou nástroje. Vše je individuální a záleží na každém dítěti, co je pro něj v daný okamžik nejlepší.

Chcete-li na základě dobrých referencí navštěvovat výuku u konkrétního pedagoga, rádi Vám to umožníme, pokud bude v jeho třídě volné místo.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Seznámit se s pedagogy? Podívat se do výuky? Právě pro Vás pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

S každým nástrojem se můžete seznámit na našich online videích ZDE.

  

Strunné nástroje

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

mateřská dovolená,housle

tel: 721 446 882

Kristina Hrubá Czajkowská studovala hru na housle pod vedením Pavla Suka na Konzervatoři v Brně, kterou absolvovala v r. 2005. V r. 2011 ukončila magisterské studium na JAMU Brno v houslové třídě prof. Petera Michalici. Účastnila nejrůznějších masterclass a mezinárodních kurzů pod vedením významných osobností.  

Těžištěm jejího zájmu se stala komorní hudba a hlavně smyčcové kvarteto, které je dnes známé pod jménem Korngold Quartet. Soubor studovala na JAMU Brno a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Na svém kontě má řadu ocenění ze soutěží u nás i v zahraničí. Kvarteto vystoupilo v rámci významných festivalů jako Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj. a nahrávalo pro český a bavorský rozhlas.

Od roku 2009 umělecky i pedagogicky působí také v Uherském Hradišti. Její žáci získali několik cen na nejrůznějších soutěžích. Je spoluzakladatelkou Slováckého komorního orchestru, se kterým pravidelně koncertuje na Uherskohradišťsku a v rámci hudebního spolku Umíme Hrát se spolupodílí na organizaci nejrůznějších koncertů. V r. 2014 založila s manželem Soukromou základní uměleckou školu Slovácko.

Ivana Hrubá

Ivana Hrubá

housle

Ivana Hrubá se začala hudbě věnovat ve svých pěti letech na Lidové škole umění v Uherském Hradišti. V r. 1979  zahájila  studium na Konzervatoři v Kroměříži u prof. Jana Schulmeistera. V době studií získala řadu ocenění na soutěžích, působila v komorním orchestru J. Schulmeistera ml., za jehož doprovodu jako sólistka v r. 1985 absolvovala kroměřížskou konzervatoř. Hostovala  ve Waschingtonském symf. orchestru na koncertním turné po Německu.

Pedagogicky působila  na ZUŠ Uherské Hradiště.  Se svými žáky získala řadu ocenění a prvenství na poli národních i mezinárodních soutěží, včetně mnoha osobních ocenění za mimořádnou pedagogickou práci.  Za 31 let své pedagogické činnosti vychovala řadu hudebníků, z nichž  7 úspěšně složilo zkoušky na konzervatoř v Brně. Kromě pedagogické práce působila jako lektorka metodiky hry na housle. S manželem vybudovala soukromou základní uměleckou školu, v jejímž čele stála několik let jako ředitelka. V současné době pokračuje v pedagogické práci s dětmi na ZUŠ Slovácko.

František Hrubý

František Hrubý

housle, komorní hra

František Hrubý absolvoval Konzervatoř v Ostravě u prof. Miroslava Melkuse v r. 1977 a poté nastoupil do Filharmonie B. Martinů ve Zlíně, kde působil i v několika komorních seskupeních, naposledy v komorním orchestru Kolegium A. Dvořáka. S oběma tělesy podnikl řadu zahraničních koncertních turné: Švédsko, Dánsko, Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovenská republika, Belgie, Francie, Andora, Španělsko, USA.

Souběžně s angažmá v orchestru začal působit i jako pedagog, a to především v ZUŠ Uherské Hradiště, kde od r. 2004 nastoupil na plný úvazek. Řada jeho žáků dosáhla mnoha úspěchů a předních umístění na nejrůznějších soutěžích, ať už na poli sólovém, komorním nebo v orchestrální hře a někteří vystoupili i sólově se Slováckým komorním orchestrem. Vychoval již několik generací mladých houslistů, kteří se nadále věnují hudbě, ať už amatérsky v nejrůznějších hudebních uskupeních uherskohradišťského regionu, ale i jako své budoucí profesi po úspěšném složení přijímacích zkoušek na brněnskou konzervatoř. Věnuje se také komponování a mj. složil několik sólových i komorních skladeb, které v podání jeho žáků vzbudily pozornost i na řadě soutěží. S manželkou vybudoval soukromou zákldní uměleckou školu. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko.

MgA. František Hrubý ml.

MgA. František Hrubý ml.

housle

František Hrubý, ml. pochází z Uherského Hradiště. Na housle začal hrát v pěti letech ve třídě Jaroslavy Staňkové, později pokračoval na ZUŠ v Uherském Hradišti v houslové třídě své matky Ivany Hrubé. Již během studia na ZUŠ získal několik ocenění na soutěžích jak v sólové, tak komorní a orchestrální hře.
V letech 2006 - 2012 studoval na Konzervatoři v Brně u MgA. Miloše Vacka a prof. Rudolfa Šťastného. Šestileté studium na konzervatoři zakončil houslovým koncertem s doprovodem orchestru brněnské konzervatoře.

Po celou dobu studií na brněnské konzervatoři byl členem Moravského komorního orchestru, se kterým se jako jeho člen roku 2009 stal absolutním vítězem soutěže Concerto Bohemia. S MKO také vystoupil jako sólista v rámci jednoho z cyklů Filharmonie Brno. Roku 2011 působil František jako zástupce a později i jako koncertní mistr Symfonického orchestru Brněnské konzervatoře. Zúčastnil se národního kola The Eurovision Young Musicians 2010 a roku 2011 také postoupil do druhého kola přehrávek mladých talentů brněnské filharmonie.

V letech 2012 – 2017 úspěšně absolvoval bakalářský a následně magisterský program na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Františka Novotného. Roku 2013 absolvoval tříměsíční zimní semestr na Trinity college of music v Londýně ve třídě Ofera Falka, kam se opět roku 2016 na další semestr navrátil. V roce 2016 působil jako koncertní mistr Janáčkova akademického orchestru. V rámci studentského projektu Side by Side si zahrál po boku hráčů BBC Symphony Orchestra v nahrávacím studium BBC Maida Vale. Od roku 2013 po současnost je stálým členem Slováckého komorního orchestru. Hudebně také působí v brněnské Ensemble opera diversa. Je členem amatérského hudebně dramatického souboru Ad hoc. Od roku 2012 do 2014 vyučoval na Slovácké základní umělecké škole. Od září 2015 pedagogicky působí na Soukromé základní umělecké škole Slovácko v Uherském Hradišti. Roku 2017 působil jako pedagog na ZUŠ Františka Jílka v Brně.

MgA. David Hrubý

MgA. David Hrubý

violoncello, komorní hra

tel: 777 343 306

David Hrubý začal hrát na violoncello ve třídě Jany Šuplerové na ZUŠ v Uherském Hradišti. V r. 2006 absolvoval violoncellovým koncertem Bohuslava Martinů za doprovodu symfonického orchestru Konzertvatoře Brno, kde studoval pod vedením Václava Horáka a v r. 2011 ukončil magisterské studium na JAMU Brno u prof. Jozefa Podhoranského. Získal ocenění na nejrůznějších sólových i komorních soutěžích.

Dlouhodobě se interpretačně věnuje zejména komorní hudbě. Působí ve smyčocvém kvartetu Korngold Quartet. Soubor studoval na JAMU Brno ve tříde prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto) a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Univ.-Prof.Johanesse Meissla (Artis Quartet). Zúčastnil se také řady masterclass a mezinárodních kurzů a získal mnohá ocenění na našich i zahraničních soutěžích. Kvarteto se aktivně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a vystoupilo již na řadě významných festivalů (Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj.). Nahrávalo také pro český a bavorský rozhlas. 

Je zakladatelem a spolupodílí se na uměleckém i organizačním vedení Slováckého komorního orchestru, který působí v Uherském Hradišti a okolí. V r. 2014 společně s manželkou založil Soukromou základní uměleckou školu Slovácko, v jejímž čele stojí také jako ředitel školy a  věnuje se pedagogické práci. Se svými žáky získal řadu ocenění na soutěžích základních uměleckých škol i na celostátní úrovni i osobní ocenění za výbornou pedagogickou práci.

Od roku 2018 vyučuje hru na violoncello na Konzervatoři Brno.

Jana Šuplerová

Jana Šuplerová

violoncello, komorní hra

Jana Šuplerová se začala hudbě věnovat na ZDŠ ve Zlíně-Malenovicích a v r. 1964 začala studovat na Konzervatoři v Kroměříži violoncello jako hlavní obor a příčnou flétnu jako obor vedlejší. Konzervatoř absolvovala v r. 1970 koncertem za doprovodu komorního orchestru. Poté studovala na JAMU v Brně u doktora Ivana Měrky a studium zde završila celovečerním absolventským koncertem a diplomovou prací. Během této doby se také provdala za Jiřího Šuplera.

Po studiích se věnovala hře v nejrůznějších komorních souborech, mezi nim např. Musica moderata a začala pedagogickou dráhu na LŠU v Uherském Hradišti, kde vyučovala 35 let kromě hry na violoncello také hru na příčnou i zobcovou flétnu a hudební nauku. Kromě pedagogické činnosti zde vykonávala 9 let také funkci zástupce ředitele. V r. 2007 začala vyučovat hru na violoncello a komorní hru také na nově vzniklé Slovácké ZUŠ.

Za 41 let své pedagogické dráhy vychovala celou řadu hudebníků, z nichž 12 úspěšně složilo přijímací zkoušky na konzervatoř v Brně či Kroměříži a hudba se stala jejich profesí. Její žáci ať už v oboru hra na flétnu, violoncello nebo komorní hra získali mnohokrát přední umístění v rámci Národních soutěží ZUŠ, ale i na Duškové soutěži v Praze, mezinárodní Heranově soutěži, mezinárodní soutěži ve Vidnavě nebo na Prague Junior note. I nadále se s velkými úspěchy věnuje pedagogické práci a v současné době působí na ZUŠ Slovácko.

BcA. Michal Hrubý

BcA. Michal Hrubý

kytara, kytarový soubor

Michal Hrubý pochází z Uherského Hradiště, kde se od sedmi let učil hrát na housle na Základní umělecké škole. O rok později začal  i s hrou na kytaru a v r. 2002 získal 3. cenu v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na tento nástroj.

V roce 2004 byl přijat na Konzervatoř Brno, kde studoval pod vedením profesora Vladislava Bláhy. Zúčastnil se několika významných národních i mezinárodních soutěží jako soutěž konzervatoří v Pardubicích a Českých Budějovicích, mezinárodní soutěž v Dolném Kubíně, Mezinárodní kytarová soutěž Festivalu Ivana Ballu 2006 (1. cena).

V roce 2005 založil spolu s Martinem Lindtnerem Brněnské Kytarové Kvarteto, se kterým v roce 2007 vystoupil s Olomouckou filharmonií v Besedním domě v Brně. Soubor získal několik ocenění na soutěžích např. Soutěž komorní hry Karla Ditterse z Dittersdorfu 2007 (1.cena), Mezinárodní kytarová soutěž Maura Giulianiho v Itálii 2008 (3. cena). V tomto období svého života se setkal s významnými osobnostmi klasické kytary. Byli to například Leo Brouwer, Zoran Dukič, Remi Boucher, Nigel North, Rex Willis, Gabriel Guillen, Stefano Palamidessi, Maria Isabel Siewers, u kterých absolvoval i kurzy v rámci Mezinárodního Kytarového Festivalu Brno. 

V roce 2008 byl přijat na Janáčkovu Akademii Múzických Umění, kde studoval u profesora Martina Myslivečka a docenta Vladislava Bláhy. Působí jako pedagog v Uherském Hradišti a s žáky už dosáhl několika úspěchů na soutěžích základních uměleckých škol.

Lukáš Schröder, DiS.

Lukáš Schröder, DiS.

kytara

Lukáš Schröder se narodil v roce 1987 v Uherském Hradišti. Hudební vzdělání získal nejprve u Ludmily Menšíkové, později pokračoval u Aloise Menšíka. Druhý cyklus ZUŠ ukončil souběžně s maturitou na Obchodní akademii v Uh. Hradišti. Po střední škole se přihlásil ke studiu na brněnské konzervatoři, kde po šesti letech pod vedením Mgr. Petra Víta absolvoval Sonátou e-moll Jarmila Burghausera a suitou Contatos Paula Bellinatiho.
Velmi cenné zkušenosti posbíral v letech 2004 - 2012 během působení v kytarovém souboru Moravia Guitar Consort pod vedením Aloise Menšíka. Zájmově se věnoval koncertní a nahrávací činnosti v rockových skupinách a v souboru hrajícím jazzovou a swingovou hudbu.
Pedagogickou činnost zahájil nejprve v ZUŠ Uherské Hradiště, po přesídlení do Brna vyučoval šest let na ZUŠ Vranovské, kde se věnoval individuální výuce, i vedení komorní hry a kytarového souboru.
Nyní se po deseti letech vrací zpět do Uherského Hradiště, kde vyučuje od roku 2017 hře na kytaru na ZUŠ Uherské Hradiště a soukromé ZUŠ Slovácko.

MgA. Michal Hutyra

MgA. Michal Hutyra

kytara

Michal Hutyra začal hrát na kytaru v ZUŠ ve Zlíně u p. uč. Konečného. Již zde se brzy aktivně účastnil soutěží, kde získal několik ocenění. Ve studiu pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením prof. Marie Hovorkové. Zde spoluzakládal Brněnské kytarové kvarteto, hrál v duu s flétnou i zpěvem. S kytarovým kvartetem aktivně vystupoval a získal ocenění např. na mezinárodní soutěži v Gorizii, stejně jako sólový hráč na soutěžích konzervatoří.
Konzervatoř absolvoval v roce 2009. Současně se studiem konzervatoře začal studovat na Janáčkově akademii múzických umění pod vedením prof. Vladislava Bláhy a toto studium úspěšně ukončil v roce 2012.
Účastnil se řady mezinárodních kurzů a mistrovských tříd renomovaných umělců. Jako pedagog získal se svými žáky řadu ocenění, mj. 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ.
V současné době se věnuje převážně pedagogické činnosti, hraje v duu (kyt., zpěv) a vytváří webovou platformu pro muzikanty.

Bc. Miloš Háva

Bc. Miloš Háva

kytara

Miloš Háva se začal věnovat hudbě od sedmi let na ZUŠ v Přerově, kde studoval hru na violoncello. Později studoval hru na kytaru nejprve soukromě na ZUŠ Žerotín v Olomouci a dále na Konzervatoři v Ostravě. V roce 2009 zde absolvoval repertoárem skladeb zaměřeným od renesance po soudobé autory jako Roland Dyens, Leo Brouwer nebo Jan Truhlář. Své studium doplnil o kytarové kurzy na festivalech u prof. Štěpána Raka, Davida Jacquese, Jiřího Jirmala a dalších. V roce 2010 dokončil bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Muzikologie. Od roku 2011 se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Choceň a ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce. Od roku 2020 vyučuje na ZUŠ Slovácko. Ve výuce klade důraz na vytvoření příjemného třídního kolektivu a vzájemnou spolupráci mezi žáky.

Ondřej Krátký

Ondřej Krátký

kontrabas, cimbálová muzika

Ondřej Krátký se narodil v roce 1977 v Uherském Hradišti. První hudební vzdělání získal ve zdejší základní umělecké škole, kde se učil hře na cimbál. Od té doby má za sebou spoustu hudebních projektů a hlavně léta zkušeností v různých folklorních souborech a cimbálových muzikách. Je stálým cimbalistou v cimbálových muzikách Hora a Kremlor. 

Vystřídal ovšem také řadu jiných žánrů jako ambientní hudbu, rock, metal, punk i alternativní scénu. Své zkušenosti má i s prací se záznamovou technikou a zvučením pódiových vystoupení. Podílel se autorsky i produkčně na projektu Musica Paradis, který měl za úkol vytvořit hudební podkres vizuálu Františka Petráka pro Letní filmovou školu 2010. Tento projekt pokračoval po úspěšném uvedení na LFŠ v pozměněné  kocertní podobě  na dalších festivalech (Ptačí budky v Luhačovicích, Plumlove v Plumlově nebo Global chill-out festival v Brně).

Před několika lety se začal intenzivněji věnovat hře na kontrabas. Momentálně studuje hru na kontrabas u prof. Bubeníčka na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Pavel Mikeska

Pavel Mikeska

housle

Pavel Mikeska pochází z Olomouce. V pěti letech začal hrát na klavír a v osmi na housle. V letech 1993-2003 studoval na Konzervatoři Brno u prof. Bohumila Kotmela a poté na JAMU u prof. Rudolfa Šťastného. Po celou dobu studií se intenzivně věnoval komorní hře, pět let byl členem Moravského komorního orchestru a se smyčcovým kvartetem konzervatoře se zúčastnil několika Mistrovských interpretačních kurzů. V letech 1997-2002 se pravidelně účastnil Mezinárodní akademie komorní a orchestrální hry v německém Pommersfeldenu. Zde byl lektory dvakrát vybrán jako koncertní mistr a vystoupil sólově s komorním i symfonickým orchestrem.

Velmi cennou zkušeností se stalo studium u Prof. Františka Veselky v norském Stavangeru v letech 2003-2006. Po dobu studií v Norsku působil v Symfonických orchestrech ve Stavangeru a v Kristiansandu.

Od roku 2006 zastává místo koncertního mistra ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Pravidelně hostuje v českých a slovenských orchestrech a jako koncertní mistr byl pozván např. do Wuhan Symphony Orchestra v Číně nebo symfonického orchestru RTV Slovenija v Lublani.

Dechové a bicí nástroje

Michaela Kamenčáková, DiS.

Michaela Kamenčáková, DiS.

zobc.flétna, EKN, hudební nauka

Michaela Kamenčáková se hudbě věnuje od svých pěti let. V rámci studia na základní umělecké škole hrála na flétnu, klavír, klávesy a hoboj. Pod vedením Dany Skopalové získala s kvartetem zobcových fléten mnoho předních ocenění na nejrůznějších soutěžích.

Na konzervatoři v Brně vystudovala hru na hoboj pod vedením MgA. Hany Drábkové a Mgr. Zdeňka Nádeníčka. Během studia hrála v mnoha školních orchestrech, jako hráčka na hoboj a anglický roh vystupovala jako host v orchestru Masarykovy univerzity, Prestige Symphony Orchestra a Moravském komorním orchestru.

Její srdeční záležitostí je práce v Městkém divadle Zlín, kde hraje v muzikálech Prodaná nevěsta a Malované na skle. Od r. 2015 se věnuje také pedagogické práci na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Renata Raková, MA, BA, BM

Renata Raková, MA, BA, BM

klarinet, zobcová flétna

Renata Raková pochází z malé vesničky Petrůvka na pomezí Valaška a Slovácka, kam se také po dvaceti letech ve světě nyní s rodinou vrátila. Se zobcovou flétnou začínala u paní učitelky Anny Frajtové na ZUŠ Slavičín, ve čtrnácti letech pokračovala na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze u p. profesora Milana Poláka a díky píli, talentu, notné dávce štěstí a podpory rodičů vystudovala klarinet a germanistiku v USA s plným stipendiem na Bard College ve třídě Davida Krakauera a Laury Flax. V magisterském studiu si potom rozšířila obzory v rakouském Grazu, kde se zabývala interpretací soudobé hudby a volnou improvizací s ensemblem Klangforum Wien.

Účinkovala na mnoha mezinárodních festivalech soudobé hudby ( např. Bard Music West v San Franciscu, Impuls Festival v Grazu, Klangspuren v Tyrolsku), spolupracovala s českým Berg Orchestra, s kterými také nastudovala v české premiéře koncert pro klarinet a orchestr od Michela Van der Aa, s America Symphony uvedla ve světové premiéře koncert od Harolda Farbermana Triple Play v USA, jako sólista se také představila s předními českými orchestry. Renata nahrávala pro Český a Rakouský rozhlas a úspěšně se zúčastnila mnoha soutěží.

Jelikož má Renata ráda svůj svět barevný, tak také v minulosti doprovázela taneční lekce pro děti na klavír a klarinet, hrála swing s Original Vintage Orchestra nebo účinkovala ve Státní Opeře Praha.

Jak se říká, hudba je jenom jedna, je to jazyk, který se s trochou talentu a píle dá naučit jako každý jiný a radost z něj je jedinečná.

Klára Martincová

Klára Martincová

zobcová flétna, příčná flétna

Klára Martincová se s hudbou začala seznamovat v šesti letech, kdy začala navštěvovat kurzy hry
na africké bubny pod vedením Bc. Iva Samiece. O rok později se však rozhodla pro studium hry
na příčnou flétnu, do jejíž tajů mohla pronikat díky Magdaléně Hrudové v ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Později se pod jejím vedením věnovala také hře na zobcovou flétnu.

Po dokončení studia na Mendelově gymnáziu v Opavě byla v roce 2018 přijata na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde v současné době dokončuje studium hry na příčnou flétnu pod vedením prvního
flétnisty Brněnské filharmonie – Mgr. Petra Pomkly.

Za dobu svého studia na konzervatoři se zúčastnila Soutěžní přehlídky konzervatoří Teplice 2018, kde získala 2. místo, a soutěže konzervatoří Pardubické dechy 2021 (čestné uznání). Také se účastnila Flétnových interpretačních
kurzů v Oseku u Duchcova pod záštitou Clary Novákové a Lenky Kozderkové. Dále se zúčastnila
mistrovského kurzu s Philipem Bernoldem pořádaného JAMU a dalších akcí.

Současně s nástupem na konzervatoř byla přijata i na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, kde roku 2023 úspěšně zakončila své magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Natalie Bazelová

Natalie Bazelová

zobcová flétna

Natalie Bazelová se věnuje zobcové flétně již od svých pěti let, kdy začala navštěvovat ZUŠ Harmonii ve Zlíně. Při studiu zobcové flétny se věnovala také hře na klávesy. Pod vedením Dany Skopalové se úspěšně zúčastnila několika mezinárodních soutěží jak ve hře na sólový nástroj, tak s Dívčím kvartetem zobcových fléten a Kvartetem – 1.

Na Konzervatoři Brno studovala zobcovou flétnu ve třídě Michaely Koudelkové, Anny Mikolajkové a Michaely Šikulové Ambrosi. Věnovala se jak sólovému hraní, tak hraní v kvartetu Quattro Formaggi. Během studia hostovala také ve Filharmonii Brno. Svá studia ukončila absolventským koncertem, na němž interpretovala Koncert C dur od Antonia Vivaldiho a skladbu Daido od Paula Leenhoutse. Zároveň je také absolventkou Masarykovy univerzity v magisterském oboru Analytická biochemie.

Pravidelně navštěvuje mistrovské hudební kurzy (Letní škola staré hudby Prachatice a Letní škola barokní hudby v Holešově) a zúčastnila se také masterclass pod vedením Ashleyho Solomona. Od roku 2021 vyučuje hru na zobcovou flétnu na ZUŠ.

MgA. Jiří Kotača

MgA. Jiří Kotača

trubka

Jiří Kotača je český trumpetista, kapelník a skladatel. V roce 2020 vyhrál s albem Bigbandová elektronika (Cotatcha Orchestra) Českou jazzovou sklizeň ČRo a získal nominaci na Cenu Anděl. Hrát na trumpetu začal jako teenager. V roce 2019 absolvoval magisterský stupeň na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v oboru jazzová interpretace u Juraje Bartoše a Jana Přibila. V roce 2015 také studoval v Rotterdamu (Codarts) u významných evropských trumpetistů, kterými jsou Jarmo Hoogendijk, Wim Both či Jan van Duikeren a taktéž v roce 2018 v Barceloně na ESMUC u Matthew Simona. Je absolventem také mnoha masterclass s umělci světového významu jako například s Alexem Sipiaginem, Chrisem Potterem, Giladem Hakselmanem nebo Shae Maestrem.

Od svých hudebních začátků prošel mnoha kapelami, zejména jazzovými a multižánrovými projekty. V současné době se kromě vedení vlastního big bandu Cotatcha Orchestra věnuje mezinárodnímu projektu Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet a oktetu Heart of Dixie. Mezi další spolupráce patří účinkování s Matúš Jakabčic big band nebo s Euroradio jazz orchestra. Se zmíněnými seskupeními účinkoval na festivalech v tuzemsku a v mnoha zemích Evropy. V jazzové oblasti spolupracuje s předními umělci tuzemské i zahraniční scény  - s Iljou Reijngoudem (držitel Latin Grammy), Lenkou Dusilovou, Matthew Simonem nebo Mar Vilasecou. V oblasti populární hudby s Anitou Soul nebo Martinem Svátkem.

Patrik Árendás

Patrik Árendás

bicí nástroje

Patrik Árendás pochází z Nových Zámků na Slovensku. Hudbě se věnuje od svých dvanácti let, kdy začal navštěvovat centrum volného času. Po 2 letech nastoupil na soukromou ZUŠ Ars Studio v Nových Zámkách. Od roku 2016 žije v České rebublice po té, co byl přijat na konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži, kde studuje bicí nástroje a obor klasická hudba pod vedením Mgr. Gregora Kruyera a Josefa Cigánka. Patrik hraje v kapelách jako například Babyløn, Los Perdidos nebo Ilegality. Na ZUŠ Slovácko působí od roku 2019.

Klávesové nástroje

Jana Adámková

Jana Adámková

klavír, hudební nauka, klavírní dílna

Jana Adámková po maturitě na Gymnáziu Vítkov studovala hru na klavír na Konzervatoři v Brně, studia ukončila v r. 1989. V r. 1992 získala ocenění na Interpretační soutěži pro klavírní dua v Jeseníku.V r. 1997 absolvovala magisterský obor muzikologie na Palackého univerzitě v Olomouci, kde také v r. 2004 obhájila doktorskou práci v programu Teorie a dějiny hudebního umění. 

Pedagogicky působila na několika ZUŠ na severní Moravě, na Církevní konzervatoři v Opavě a externě také na Ostravské univerzitě, od r. 2018 je součástí pedagogického sboru ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Kromě učitelské profese působila také v hudebním nakladatelství Ritornel a jako redaktorka, později šéfredaktorka časopisu Talent. Vedle toho se věnovala organizaci hudebních soutěží národního i mezinárodního výnamu a dramaturgické činnosti.

Se svými žáky získala ocenění v klavírních a skladatelských soutěžích, v současné době její žačka studuje hru na klavír na Církevní konzervatoři v Opavě. Věnovala se také publikační činnosti v hudebních časopisech, tiskem vyšla rovněž kniha rozhovorů Návrat k čistým vodám. Za pedagogickou i publikační činnost získala několik ocenění. 

Jan Plevák, DiS.

Jan Plevák, DiS.

klavír, EKN, hudební nauka

Jan Plevák pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště. Hudbě se začal věnovat ve svých 11 letech. Nejprve navštěvoval soukromé hodiny klavíru u Marie Habartové a dále pokračoval ve studiu varhanní hry u Pavla Berky. V letech 2003 – 2007 studoval Církevní střední varhanickou školu v Opavě u PaeDr. Mária Sedlára. V současné době je studentem 6. ročníku Církevní konzervatoře v Opavě.

Působí jako chrámový varhaník při katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a příležitostně doprovází svou varhanní hrou také mše v Kostele sv. Ducha ve Starém Městě. Věnuje se také pedagogické práci, kromě svého působení na Opavsku začal v r. 2015 vyučovat také na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Lubor Horák

Lubor Horák

klavír, korepetice

Hru na klavír vystudoval v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře.

Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů (I. Klánský, F. Lagarde, S. Speidel, L. Lang).

Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru, s nímž vystupuje i jako sólista (v uplynulých sezónách např. provedení Koncertu e moll F. Chopina a Koncertů f moll, g moll J. S. Bacha nebo Dvojkoncertu c moll téhož skladatele). Je také vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem řady umělců. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd. Účinkoval také na mezinárodních hudebních festivalech – Dvořákova Praha a Bystřické zámecké slavnosti.

S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.

Mimo četné umělecké aktivity je činný též pedagogicky (ZUŠ Slovácko Uh. Hradiště, ZUŠ Bystřice pod Hostýnem a ZUŠ Kojetín).

BcA.  Adam Guliš

BcA. Adam Guliš

klavír, korepetice

Svá hudební studia započal na ZUŠ v Hodoníně ve svých devíti letech pod vedením paní učitelky Jitky Maradové. Již za svých studií se v roce 2011 zúčastnil Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír. Vedle toho také doprovázel housle a zpěv. ZUŠ absolvoval skladbou Bugatti step od Jaroslava Ježka, s níž ukončil první cyklus. 

V červenci 2013 se aktivně účastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu na Moravě. Po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia v Hodoníně téhož roku v září nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde jej až do roku 2019 učila MgA. Vanda Jandová.

V roce 2016 se zúčastnil Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou. Roku 2023 absolvoval bakalářský studijní program na Janáčkově akademii múzických umění, kde studoval hru na klavír pod vedením prof. MgA. Aleny Vlasákové a MgA. Pavla Zemana.

Od roku 2017 až do současnosti působí jako pedagog klavírní hry na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Je také vyhledávaným korepetitorem v rámci hudebních soutěží i na vystoupení mnoha umělců.

MgA. Pavla Marková

MgA. Pavla Marková

klavír

Pavla Marková vystudovala klavír na Kozervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Martiny Schulmeisterové a Ondřeje Hubáčka. Absolvovala v r. 2010 provedením Prokofjevova Klavírního koncertu C dur č.3 s Moravskou filharmonií Olomouc. V současnosti je studentkou JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského. V září 2008 se zúčastnila studijního pobytu v norském Bergenu ve třídě prof. J. Hlinky, své vzdělání si rozšiřila i v rámci nejrůznějších mezinárodních kurzů pod vedením významných pedagogů jako J.Skovajsa, J.Doležel, S. Speidel, V. Nosina, K. Monorosi, I. Rosar.

Jako sólistka vystoupila např. s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a získala řadu ocenění na nejrůznějších soutěžích jako Prague Junior Note 2003 (3.cena), ProBohemia 2005 (3.cena a cena za nejlepší provedení skladby A.Dvořáka), Beethovenův Hradec 2007 (Titul finalisty a Čestné uznání), International Forum of music performance 2007 (1.cena v kategorii Klavír sólo).

Spolu s Johanou Kolčavovou působí v Hubáčkově klavírním duu, které prošlo vedením významných hudebních osobností jako Ondřej Hubáček, Igor Ardašev, Helena Suchárová Weiser. Soubor získal 1. cenu v XII. Concorso Internazionale di Musica "Pietro Argento" 2009 (Gioia del Colle, Itálie), 1. cenu v národním a 1. cenu v mezinárodním kole soutěže Piano über grenzen v Karlových Varech 2008

Je korepetitorkou na Mezinárodních interpretačních kurzech Zábřeh a od r. 2007 působí také pedagogicky v Uherském Hradišti.

Ilona Krátká

Ilona Krátká

klavír

Uherskohradišťská rodačka Ilona Krátká k hudbě přilnula již v dětství. Její první kroky směřovaly do dětského folklorního souboru, dále následovala hra na klavír na ZUŠ Uherské Hradiště. V době středoškolských studií úspěšně absolvovala hru na klavír u PhDr. Jany Soharové, které vděčí za mnohé.

Ve hře na klavír pokračovala na Hudební katedře Univerzity Hradec Králové ve třídě Milady Petrášové. Během svých studií se také věnovala dalším hudebně - teoretickým předmětům a pedagogice. Mezi významné pedagogy, s nimiž se v průběhu studií setkala, patří například prof.PhDr. Jiří Skopal, CSc, který významně přispěl k jejímu smýšlení o hudebním vzdělávání u nás. Vysokoškolská studia v Hradci Králové ukončila státnicemi v roce 2005.

Několik následujících let se věnovala studiu anglického jazyka a literatury na MU Brno, které úspěšně uzavřela státnicemi v roce 2014.

Zajímá se o starou i soudobou hudbu, nevyjímaje hudbu lidovou. Kromě hudby se zabývá pohybovou terapií, několik let vede cvičení jógy.

Sára Macková

Sára Macková

klavír

Sára Macková hraje na klavír od 5 let. Začínala v ZUŠ Bojkovice pod vedením Zuzany Bučkové a poté ji vyučoval Martin Kobylík. Později si ke klavíru ještě přibrala saxofon. Pod vedením Tomáše Staňka získala ve hře na saxofon 1. cenu v ústředním kole Soutěže ZUŠ v roce 2018. Od roku 2018 studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříží ve třídě Márie Vaitové hru na klavír a jako vedlejší obor se věnuje pod vedením Antonína Mühlhansla také hře na saxofon. V průběhu svého dosavadního studia na konzervatoři se účastnila několika soutěží, jako např. Mládí a Bohuslav Martinů 2019 (1. cena) nebo Beethovenovy Teplice 2021 (3. cena). Také se v roce 2018 účastnila Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu u Ondřeje Hubáčka. Od roku 2021 pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko.

Bc. Ludmila Libosvárová

Bc. Ludmila Libosvárová

klavír

Ludmila Libosvárová se hudbě věnuje již od základní školy. Nejprve navštěvovala EKN na ZUŠ Uherský Ostroh s pobočkou v Hluku a následně na ZUŠ Uherské Hradiště. Po absolutoriu EKN pokračovala studiem varhan pod vedením Pavla Berky. V roce 2017 dokončila studium varhan absolutoriem a ve stejném roce také odmaturovala na Střední pedagogické a sociální škole ve Zlíně. Hře na klavír se věnovala mj. také v rámci Kurzu mladých talentů na Konzervatoři Brno pod vedením MgA. Dagmar Pančochové. Po maturitě složila úspěšné přijímací zkoušky na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde studuje varhany pod vedením MgA. Karla Martínka a klavír pod vedením MgA. Ivo Meisla až do současnosti. V roce 2018 se účastnila soutěže Pro Bohemia v Ostravě. O dva roky později úspěšně dokončila bakalářské studium Muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Dlouhodobě působí jako chrámová varhanice v kostele sv. Vavřince v Hluku a příležitostně také v kostele sv. Mořice v Olomouci. 

Viktorie Zapletalová

Viktorie Zapletalová

klavír

Viktorie Zapletalová se hře na klavír začala věnovat v 9 letech, svá studia započala na ZUŠ Litovel a později
následovala ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, pod vedením Lenky Bodlákové. Od r.2020 je
posluchačkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením Martiny Schulmeisterové.

Od útlého dětství zaznamenala nemálo úspěchů v sólové, komorní i čtyřruční hře:
Beethovenovy Teplice 2015, 2023 (3.cena, 2.cena), Pro Bohemia Ostrava 2016, 2019, 2022
(2.cena, 1.cena a titul laureáta), Soutěžní přehlídka čtyřruční hry 2015, 2018, 2019 ( zlatá
pásma a různá ocenění za dramaturgii programu a mimořádný hudební výkon), Soutěžní
přehlídka klavírní hry ,,Mozart opět v Olomouci‘‘ 2015, 2018 (Zlatá pásma), Ústřední kolo
soutěže ZUŠ 2017 (2.cena), Krajské kolo soutěže ZUŠ- kategorie s převahou žesťových
nástrojů 2019 (1.cena), Prague Junior Note 2019 (2.cena), Bachovská cesta 2019 (1.cena),
Golden piano Talents 2021(1.cena), Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu a hudebního
klasicismu (Klavírní trio-1.místo), Piano Talents Milano 2023 (1.cena).

Za své úspěchy získala ocenění Litovelské naděje 2015/2016, a taktéž Talent Olomouckého
kraje 2019. V roce 2020 provedla jako sólistka Mozartův koncert C dur KV 415 s Moravskou
filharmonií Olomouc pod taktovkou Roberta Kružíka.

Své hudební vzdělání doposud obohatila na národních, mezinárodních i mistrovských
kurzech, u pedagogů jako: Alena Vlasáková, Ivo Kahánek, Karel Košárek, Boris Giltburg,
Hana Vlasáková-Berger.

Lidové nástroje a zpěv

Mgr. et BcA. Lenka Frantová

Mgr. et BcA. Lenka Frantová

zpěv, pěvecký sbor

Lenka Frantová ( za svobodna Bařinová) se narodila 16. února 1985 v Uh. Hradišti. Pochází z Vlčnova, nyní žije v Hodoníně, a její první muzikantské krůčky začaly v 7 letech, a to hrou na housle a na klavír, později i sólovým zpěvem na ZUŠ v Uh. Brodě. I když se zdálo, že klavírní konzervatoř bude cílem vysněným, přednost dostalo všeobecné gymnázium v Uh. Brodě. Po studiích na gymnáziu absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity obor: Učitelství pro střední školy - hudební výchova a základy společenských, kterou ukončila v roce 2009. Od roku 2005 byla studentkou Lidové konzervatoře v Ostravě pod vedením A. Jurčíkové a od roku 2007 nastoupila na bakalářské studium Fakulty umění OU v oboru sólový zpěv, pod vedením prof. Alicie Slowakiewicz a Mgr. art. Alexandra Vovka, ArtD. Po ukončení studií v roce 2010 započala svoji profesní dráhu jako učitelka na Slovácké ZUŠ v Uherském Hradišti, kde vyučovala hudební nauku, zpěv a klavír. Během studií a pedagogické praxe absolvovala několik interpretačních kurzů např. u L. Vítkové, M.Beňačkové včetně kurzů metodických na brněnské a ostravské konzervatoři.

 Od dětství vyrůstala v aktivním folklorním prostředí, které ji formovalo do pozice houslistky a sólové zpěvačky. Jednalo se o dětské folklorní soubory ve Vlčnově, CM JAKUB na gymnáziu Uh. Brod, CM Rubáš z Buchlovic a především CM Olšava Uh.Brod, pod vedením L.Málka a T.Zubra. Její pěvecká spolupráce se také váže ke komornímu orchestru Collegium classic z Uh.Brodu, který se zaměřuje na interpretaci barokní i soudobé hudby.

 Nyní se po 3 letech pomalu vrací z rodičovské dovolené, a opět navazuje na dosavadní umělecko-pedagogickou činnost.

Mgr. Eliška Smetková

Mgr. Eliška Smetková

zpěv, hudební nauka

tel: 608 876 322

Eliška Smetková pochází z Veselí nad Moravou. Hudbě se věnuje od svých sedmi let. Hrála na housle a několik let působila v komorním orchestru ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Pravidelně se účastnila soutěže O stuhu Slávka Volavého.  Po maturitě na obchodní akademii zahájila studium na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor hudební výchova a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ. Po skončení studia nastoupila na Základní školu s rozšířenou hudební výchovou ve Zlíně – Malenovicích, kde vedla dětský pěvecký sbor Carmina Bona, se kterým v roce 2008 v Uherském Hradišti získala stříbrné pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních pěveckých sborů. Poté pedagogicky působila na ZUŠ Kyjov.

Má vřelý vztah k folklóru a lidové hudbě. Byla členkou folklórního souboru Štěpnička, Radošov a Kunovjan. Nyní je členkou cimbálové muziky Ženičky z Hluku. Od roku 2014 spolupracuje s folklórním souborem Cifra Lenky Kraváčkové, kde vede dívčí i chlapecký sbor.

David Macháček

David Macháček

zpěv

David Macháček začal chodit na zpěv do ZUŠ Chrudim k Danuši Markové, kde navštěvoval i Literárně-dramatický obor u Renáty Klečkové. Zpěv pak studoval v rámci studia herectví na Konzervatoři Brno u Jany Matysové. Ta mu ukázala cestu k šansonu, muzikálu, jazzu a swingu.

Už během studia vystupoval v různých divadlech jako například Městské divadlo Brno - muzikál Cats, Divadlo na Orlí - muzikál Footloosee, Mahenovo divadlo nebo Moravské divadlo Olomouc. Od roku 2013 do roku 2021 byl v angažmá ve Slováckém divadle jako herec, kde nastudoval desítky muzikálových, dramatických a komediálních rolí. Hostuje v divadle Pecka Roberta Bellana ve dvou hlavních rolích.

Založil si své vlastní divadlo s názvem DONDI. a věnuje se režii. Má pravidelné šansonové pořady za doprovodu klavíru nebo cimbálové muziky. Vyučuje nejen zpěv, ale i Literárně-dramatický obor a připravuje studenty na konzervatoře a soutěže.

Kateřina Knapová

Kateřina Knapová

zpěv

Kateřina Knapová tíhla ke zpěvu už od dětství a navštěvovala různé pěvecké soutěže. Během studia na SOŠ ve Starém Městě našla velkou oblibu ve staré hudbě a v klasické technice zpívání.

Pod vedením Lenky Frantové ze ZUŠ Slovácko se jí díky intenzivním přípravám podařilo úspěšně složit přijímací zkoušky na Ostravskou Univerzitu v oboru klasický zpěv. Nastoupila do třídy doc., ArtD. Alexandra Vovka. Účastnila se pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii operní naděje s postupem do finálního kola. Má za sebou koncerty za doprovodu komorních těles a klavíru. Nyní studuje zpěv u profesorky Tatiany Tesly.

Vyučovala soukromě a pedagogicky působila jako učitelka zpěvu v ZUŠ Veselí nad Moravou. Po rodičovské dovolené se v tomto školním roce vrací ke studiu posledního ročníku bakalářského studia na Ostravské univerzitě.

MgA. Lucie Kašpárková

MgA. Lucie Kašpárková

zpěv

Narodila se ve Zlíně, kde vystudovala gymnázium. Pěvecké vzdělání získala na Konzervatoři Brno (prof. B. Morávková) a na JAMU (prof. J. Hladíková), soukromým studiem dále pokračovala u Magdaleny Blahušiakové, Martina Bárty, Marca Pinzowa a Bojidara Nikolova. V rámci mezinárodních kurzů prošla také školením Jürgena Hartfielda, Antonia Carangela, Snezany Nena Brzakovic a dalších. 

V roce 2006 se zúčastnila mezinárodního kurzu Oper Oder Spree v německém Beeskow, kde získala hlavní cenu poroty (Grand Prix). V roce 2007 získala stipendium děkana JAMU za roli Hraběnky ve Figarově svatbě a v roce 2008 získala v rámci mezinárodního festivalu Janáček Brno cenu Nadace L. Janáčka za ztvárnění Jenůfy v Její pastorkyni.

V roce 2021 získala ocenění Jihočeskou Thálii za roli Milady ve Smetanově Daliborovi a v roce 2020 nominaci za roli Jenůfy. V roce 2014 byla nominována na výroční cenu Opery plus za roli Komponisty ve Straussově Ariadně na Naxu a v roce 2013 byla nominována ve stejné kategorii za roli Blanche v Poulencově opeře Les Dialogues des Carmelites.

Od roku 2013 je členkou Štátneho divadla Košice, kde nastudovala mimo jiné např. Desdemonu (Otello), Alcinu (Alcina ), Mimi (La Boheme ), Manon (Manon Lescaut), Komponistu (Ariadne auf Naxos), Cio Cio San (Madama Butterfly), Blanche (Les Dialogues des Carmelites ) a Giorgettu (Il Tabarro)

V rámci hostování nastudovala role: Milada (Dalibor), Jenůfa (Její pastorkyňa), Blaženka (Tajemství), Nina Valencie a Indolenda (Tři přání), Katuška (Čertova stěna), Mařenka (Prodaná nevěsta), Kateřina(Legenda o Kateřině z Redernu), Violetta (Traviata)

Je dlouholetou členkou brněnského souboru EOD (Ensemble Opera Diversa).

Pedagogické praxi se věnuje od roku 2005.

Štěpán Binar

Štěpán Binar

zpěv

Štěpán Binar pochází z Březolup a zpěvu se věnuje již od malička. Zpěv studoval na ZUŠ Slovácko a ZUŠ Morava ve Fryštáku. V roce 2016 začal studovat na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor klasický zpěv, pod vedením profesora Petra Martínka.


Kromě zpěvu se věnuje také hře na klavír u profesorky Jitky Křivankové. V roce 2017 se zúčastnil písňové soutěže Bohuslava Martinů v Ostravě (2. místo) a v roce 2018 soutěže Pražský pěvec (čestné uznání)

Od roku 2021 působí na ZUŠ Slovácko.

Lukáš Frolka, DiS.

Lukáš Frolka, DiS.

akordeon, EKN

Lukáš Frolka, narozený 10. února 1990 pochází z Kněždubu. Základy hry na akordeon získal na Základní umělecké škole ve Strážnici. Zájem o hudbu jej po absolvování ISŠ v Hodoníně přivedl v roce 2010 na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Nyní je zde studentem 6. ročníku a dále prohlubuje své hudební vzdělání v akordeonové třídě prof. Zdeňka Švehláka. Kromě svého hlavního oboru se také věnuje hře na klavír. V r. 2012 se zúčastnil se semináře na Pražské konzervatoři  pod vedením slavného akordeonového pedagoga, interpreta a skladatele Vjačeslava Semjonova a dalších různých metodických kurzů.

Zajímá se o folklór a lidovou hudbu. Příležitostně se věnuje koncertní činnosti. Je členem mužského pěveckého sboru v Kněždubě, pro který upravuje lidové písně. Také spolupracuje s místním chrámovým sborem, který doprovází na klávesové nástroje. V roce 2013 se podílel na natáčení CD „Úlet na sever” hudebního souboru Fčeličky ze Strážnice. Umělecky se podílí na různých kulturních a společenských akcích.

Gabriela Krchňáčková, DiS.

Gabriela Krchňáčková, DiS.

cimbál

Cimbalistka Gabriela Krchňáčková je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Svou
činnost primárně zaměřuje na artificiální hudbu originálně psanou nejen pro cimbál, a to od
baroka až po současnost. Velká část jejího repertoáru sestává ze soudobé tvorby a z tohoto
důvodu vlastní koncertní nástroj třetí generace od firmy HOLAK, stavěný na míru podle vzoru
cimbálu Daniela Skály. V minulosti spolupracovala například s Českým rozhlasem
Brno a Ostrava, Janáčkovou filharmonií Ostrava, TV Noe, BROLNem nebo Ensemble FLAIR.

Je držitelkou několika ocenění, včetně prémie Nadace Leoše Janáčka, na kterou byla
nominována vedením Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, za vynikající studijní a interpretační
výsledky. Kromě pravidelných koncertních aktivit dělí svůj čas mezi výuku hry na cimbál,
studium hudební vědy na Masarykově univerzitě v Brně a také zastává pozici asistetky
ředitele v Ostravském centrum nové hudby.

Marie Hoferková

Marie Hoferková

hudební nauka, EKN

Pocházím z Březolup. Na základní a střední škole jsem navštěvovala soukromé hodiny klavíru, které ve mně vzbudily hlubší zájem o hudbu. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži jsem vystudovala obor učitelství hudební výchovy a dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mezi mé další záliby patří také historie a slovácký folklor ve všech jeho projevech, především pak v písni.

 

Výtvarný obor

Výtvarný obor je rozčleněn do dvou studijních zaměření - Výtvarná tvorba a Multimediální tvorba.

Ve Výtvarné tvorbě žáci pod vedením paní učitelky Lenky Šáchové Ulipové a paní učitelky Lei Lee Litt rozvíjejí své dovednosti v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, keramice. K vyjádření svých představ využívají jak klasické výtvarné techniky, tak i modernější nástroje jako digitální fotoaparát nebo iPady. Učí se zachytit svět, který vidí kolem sebe, ale i ten ukrytý v nich samotných. Skrz svou tvorbu navazují dialog se starším i současným výtvarným uměním a rozvíjejí estetické cítění, které nám nejen pomáhá vnímat krásu našeho světa, ale také ji utvářet.

Paní učitelka Lei Lee Litt v rámci studijního zaměření Multimediální tvorba učí žáky používat zejména digitální nástroje. Žáci v Multimediální tvorbě pracují s iPady, fotoaparátem, projektorem a další technikou. Naučí se tvořit v grafických programech a aplikacích, fotografovat, upravovat fotografie, natáčet videa nebo animovat.

přijímání žáků

Děti do obou studijních zaměření přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Výtvarnou tvorbu mohou navštěvovat děti od 5 let, mimořádně talentované děti lze po individuální domluvě možné přijmout již čtyřleté. Multimediální tvorba je určena pro žáky od 10 let.

Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce i na začátku 2. pololetí školního roku. Aktuální termíny talentových zkoušek naleznete na našich webových stránkách. Talentové zkoušky nejsou náročné, není třeba se na ně nijak speciálně připravovat, děti si ve skupině svých vrstevníků hravou formou vyzkouší jednoduché výtvarné zadání.

Video výtvarného oboru z DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE

 

  

Výtvarný obor

Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

výtvarný obor

Lenka Šáchová Ulipová je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk − výtvarná výchova. Od roku 2006 působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slunná v Brně-Komárově. Žáci pod jejím vedením dosáhli řady úspěchů a ocenění v soutěžích a v Národní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán. Mnohé žáky úspěšně připravila pro další studium uměleckých oborů na středních školách.

Kromě pedagogické činnosti průběžně realizuje také výtvarné a ilustrátorské práce pro environmentální střediska VIS Bílé Karpaty a Lipka. Absolvovala řadu kurzů a seminářů výtvarného zaměření, např. Škola tvořivého myšlení Mirky Brázdové, kurz animace, kurz kyanotypie. Nové poznatky a dovednosti z těchto kurzů bohatě využívá pro zkvalitňování výuky.

Od roku 2018 působí jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slovácko.

 

 

MgA. Lei Lee Litt

MgA. Lei Lee Litt

výtvarný obor, multimédia

MgA. Lei Lee Litt je absolventkou studijního programu Výtvarná umění v oboru Multimédia a design
na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde doposud studuje
v ateliéru Arts Managmentu se zaměřením na kurátorství a galerijní edukaci. Od roku 2012 působila
jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti na oborech Multimédia,
Malba a Grafický design. V průběhu svého působení se věnovala přípravě studentů na vysoké
výtvarné školy a projektovou výuku zaměřenou na propojování výuky s praxí. Studenti získávali
pravidelně ocenění na celostátních soutěžích — Máš umělecké střevo? pořádané Centrem
současného umění DOX, Junior internet pořádaný Vysokým učením technickým v Praze, dále Můj
první milión pořádaný Technologickým centrem ve Zlíně. Iniciovala studentské praxe na Univerzitě
Tomáše Bati, v inovačních centrech ve Zlínském kraji i v místních firmách. Připravovala žáky také na
přijetí na Střední uměleckoprůmyslovou školu formou pravidelných individuálních konzultací. Jako
edukátor Mediální výchovy dlouhodobě spolupracovala s agenturou A-casting, kinem Hvězda,
rodinným centrem Akropolis, ICM v Uherském Hradišti. V rámci výuky má možnost zapojovat
zkušenosti z profesních kurzů — Dramatická výchova, Snoezelen.


V rámci podnikatelské činnosti rozvíjí volnou uměleckou tvorbu a vlastní autorskou techniku Malba
světlem. Měla možnost se účastnit výstav a veletrhů u nás i v zahraničí — Van Gogh Art Gallery,
Madrid, Art Fusion Galleries, Florida, mezinárodní zastoupení Art3f, Luxembourg Art Fair, Hub 123.
Ve své tvorbě hledá vyvážený balanc mezi uměleckou a komerční hodnotou uměleckých děl.


Od roku 2023 působí také jako pedagog na ZUŠ Slovácko — Klasická výtvarná výchova a Výtvarná
výchova se zaměřením na digitální tvorbu — light art, experimentální fotografie, multimédia, design a
reklama, Individuální konzultace na přijímací zkoušky na výtvarné střední i vysoké umělecké školy.

 

Taneční obor

Už ty nejmenší děti se rády „vrtí“ do rytmu svých oblíbených písniček a často nás udivují a někdy i rozesmějí svými „tanečními kreacemi“. Pohyb je pro člověka tou nejpřirozenější věcí a tanec nás učí vnímat jeho krásu a umožňuje nám pohybem vyjádřit řadu věcí i emocí. Pod vedením Jarmily Krystoňové mohou děti začít rozvíjet své taneční vlohy, naučit se pracovat se svým tělem a postupně si osvojit různé taneční techniky. 

 

přijímání žáků

Děti přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Není třeba se ničeho obávat. Paní učitelka Jarmila Krystoňová s dětmi vyzkouší jejich rytmické cítění a rozsah pohybu. Důležité je vzít si sebou oblečení na převlečení i přezůvky (nejlépe cvičky nebo piškoty) vhodné pro pohybovou aktivitu.

Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech, které jsou předem ohlášeny na našich webových stránkách i prostřednictvím dalších informačních médií. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce  i na začátku 2. pololetí školního roku. Přijímáme děti od 5 let, mladší děti můžeme přijmout po individuální domluvě.

Video tanečního oboru z DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE.

 

  

Taneční obor

Dominika Marková

Dominika Marková

Dominika Marková pochází z Buchlovic a tanci se věnuje již od malička. V 5 letech nastoupila na ZUŠ ve Starém Městě, kde absolvovala II. stupeň a nyní pokračuje ve studiu pro dospělé. Účastnila se několika baletních soutěží a přehlídek ZUŠ - Na špičkách Brno 2016 (4. místo Mušketýři), Pardubická arabeska 2018 (1. místo Pas de trois Spící krasavice), Grand prix dance Olomouc 2019 (4. místo variace Odalisky).

Kromě klasického a moderního tance se zabývala lidovým tance v souboru Děcka z Buchlovic. V roce 2021 byla přijata na JAMU v Brně, obor Taneční a pohybové divadlo a výchova.