klavír

Ludmila Libosvárová se hudbě věnuje již od základní školy. Nejprve navštěvovala EKN na ZUŠ Uherský Ostroh s pobočkou v Hluku a následně na ZUŠ Uherské Hradiště. Po absolutoriu EKN pokračovala studiem varhan pod vedením Pavla Berky. V roce 2017 dokončila studium varhan absolutoriem a ve stejném roce také odmaturovala na Střední pedagogické a sociální škole ve Zlíně. Hře na klavír se věnovala mj. také v rámci Kurzu mladých talentů na Konzervatoři Brno pod vedením MgA. Dagmar Pančochové. Po maturitě složila úspěšné přijímací zkoušky na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde studuje varhany pod vedením MgA. Karla Martínka a klavír pod vedením MgA. Ivo Meisla až do současnosti. V roce 2018 se účastnila soutěže Pro Bohemia v Ostravě. O dva roky později úspěšně dokončila bakalářské studium Muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Dlouhodobě působí jako chrámová varhanice v kostele sv. Vavřince v Hluku a příležitostně také v kostele sv. Mořice v Olomouci. 

Kontakt

libosvarova@zusslovacko.cz

Bc. Ludmila Libosvárová