Nadační fond ZUŠ Slovácko vznikl s cílem, aby finančně podpořil školu ve snaze o zkvalitnění výuky a výchovy žáků. Jeho prostřednictvím chceme také více vtáhnout rodiče do školního dění a posílit vztah mezi školou a rodinou. 

Prostředky získává nadační fond formou příspěvků od rodičů a darů od fyzických i právnických osob. Získané prostředky slouží zejména na nákup nástrojového vybavení a dalších učebních pomůcek, které děti k výuce potřebují. Dále pak na úhradu pronájmů za koncertní sály a výstavní prostory, na drobné dárky pro žáky účinkující na koncertech a trička pro absolventy školy. Z fondu bude dětem hrazeno také startovné a cestovné na soutěže nebo např. různá hudební či výtvarná soustředění.

Pokud byste se rozhodli osobně či prostřednictvím firmy finančně či jiným způsobem školu podpořit, budeme samozřejmě rádi a nabízíme i možnost reciprocity např. formou uvádění mezi sponzory či partnery školy nebo třeba uspořádání hudební akce pro firmu. V takovém případě, prosím, kontaktujte vedení školy. Všichni přispivatelé mají možnost na požádání nahlížet do účetnictví fondu.

Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy za veškerou finanční i jinou podporu, která nám umožňuje nadále zvyšovat kvalitu výuky a díky níž je možná prezentace žáků školy na veřejnosti. 


Nadační fond pro podporu ZUŠ Slovácko
Protzkarova 1220 Uherské Hradiště
IČ 051 24 565

č.ú. 2201536484/2010