06.09.2023

Projekt DARUJEME KROUŽKY DĚTEM

Naše škola se opět zapojila do projektu "Darujeme kroužky dětem".

Můžete získat příspěvek až 2000,-Kč/pololetí na volnočasové aktivity vašeho dítěte (příspěvek lze využít na úhradu pravidelných aktivit, i těch uměleckých např. na hudební, výtvarný, taneční obor).

Žádost je možno podat na www.darujemekrouzky.cz, kde naleznete další informace a praktický videomanuál.

09.05.2023

Projekt JAK ZUŠ SLOVÁCKO

JAK ZUŠ SLOVÁCKO 


Od 1.10.2022 jsme se zapojili do projektu JAK ZUŠ Slovácko. Operační program Jan Amos Komenský.

Cílem našeho projektu je rozvoj v oblastech - podpora výuky s využitím inovativních forem vzdělávání a zaměřující se na činnosti v rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti žáků; podpora vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP a spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.