09.05.2023

JAK ZUŠ SLOVÁCKO 


Od 1.10.2022 jsme se zapojili do projektu JAK ZUŠ Slovácko. Operační program Jan Amos Komenský.

Cílem našeho projektu je rozvoj v oblastech - podpora výuky s využitím inovativních forem vzdělávání a zaměřující se na činnosti v rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti žáků; podpora vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP a spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ.