housle, komorní hra

František Hrubý absolvoval Konzervatoř v Ostravě u prof. Miroslava Melkuse v r. 1977 a poté nastoupil do Filharmonie B. Martinů ve Zlíně, kde působil i v několika komorních seskupeních, naposledy v komorním orchestru Kolegium A. Dvořáka. S oběma tělesy podnikl řadu zahraničních koncertních turné: Švédsko, Dánsko, Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovenská republika, Belgie, Francie, Andora, Španělsko, USA.

Souběžně s angažmá v orchestru začal působit i jako pedagog, a to především v ZUŠ Uherské Hradiště, kde od r. 2004 nastoupil na plný úvazek. Řada jeho žáků dosáhla mnoha úspěchů a předních umístění na nejrůznějších soutěžích, ať už na poli sólovém, komorním nebo v orchestrální hře a někteří vystoupili i sólově se Slováckým komorním orchestrem. Vychoval již několik generací mladých houslistů, kteří se nadále věnují hudbě, ať už amatérsky v nejrůznějších hudebních uskupeních uherskohradišťského regionu, ale i jako své budoucí profesi po úspěšném složení přijímacích zkoušek na brněnskou konzervatoř. Věnuje se také komponování a mj. složil několik sólových i komorních skladeb, které v podání jeho žáků vzbudily pozornost i na řadě soutěží. S manželkou vybudoval soukromou zákldní uměleckou školu. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko.

Kontakt

hruby@zusslovacko.cz

František Hrubý