kytara

Michal Hutyra začal hrát na kytaru v ZUŠ ve Zlíně u p. uč. Konečného. Již zde se brzy aktivně účastnil soutěží, kde získal několik ocenění. Ve studiu pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením prof. Marie Hovorkové. Zde spoluzakládal Brněnské kytarové kvarteto, hrál v duu s flétnou i zpěvem. S kytarovým kvartetem aktivně vystupoval a získal ocenění např. na mezinárodní soutěži v Gorizii, stejně jako sólový hráč na soutěžích konzervatoří.
Konzervatoř absolvoval v roce 2009. Současně se studiem konzervatoře začal studovat na Janáčkově akademii múzických umění pod vedením prof. Vladislava Bláhy a toto studium úspěšně ukončil v roce 2012.
Účastnil se řady mezinárodních kurzů a mistrovských tříd renomovaných umělců. Jako pedagog získal se svými žáky řadu ocenění, mj. 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ.
V současné době se věnuje převážně pedagogické činnosti, hraje v duu (kyt., zpěv) a vytváří webovou platformu pro muzikanty.

Kontakt

hutyra@zusslovacko.cz

MgA. Michal Hutyra