výtvarný obor

Lenka Šáchová Ulipová je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk − výtvarná výchova. Od roku 2006 působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slunná v Brně-Komárově. Žáci pod jejím vedením dosáhli řady úspěchů a ocenění v soutěžích a v Národní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán. Mnohé žáky úspěšně připravila pro další studium uměleckých oborů na středních školách.

Kromě pedagogické činnosti průběžně realizuje také výtvarné a ilustrátorské práce pro environmentální střediska VIS Bílé Karpaty a Lipka. Absolvovala řadu kurzů a seminářů výtvarného zaměření, např. Škola tvořivého myšlení Mirky Brázdové, kurz animace, kurz kyanotypie. Nové poznatky a dovednosti z těchto kurzů bohatě využívá pro zkvalitňování výuky.

Od roku 2018 působí jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slovácko.

 

 

Kontakt

sachova@zusslovacko.cz

Mgr. Lenka Šáchová Ulipová