MgA. Lei Lee Litt je absolventkou studijního programu Výtvarná umění v oboru Multimédia a design
na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde doposud studuje
v ateliéru Arts Managmentu se zaměřením na kurátorství a galerijní edukaci. Od roku 2012 působila
jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti na oborech Multimédia,
Malba a Grafický design. V průběhu svého působení se věnovala přípravě studentů na vysoké
výtvarné školy a projektovou výuku zaměřenou na propojování výuky s praxí. Studenti získávali
pravidelně ocenění na celostátních soutěžích — Máš umělecké střevo? pořádané Centrem
současného umění DOX, Junior internet pořádaný Vysokým učením technickým v Praze, dále Můj
první milión pořádaný Technologickým centrem ve Zlíně. Iniciovala studentské praxe na Univerzitě
Tomáše Bati, v inovačních centrech ve Zlínském kraji i v místních firmách. Připravovala žáky také na
přijetí na Střední uměleckoprůmyslovou školu formou pravidelných individuálních konzultací. Jako
edukátor Mediální výchovy dlouhodobě spolupracovala s agenturou A-casting, kinem Hvězda,
rodinným centrem Akropolis, ICM v Uherském Hradišti. V rámci výuky má možnost zapojovat
zkušenosti z profesních kurzů — Dramatická výchova, Snoezelen.


V rámci podnikatelské činnosti rozvíjí volnou uměleckou tvorbu a vlastní autorskou techniku Malba
světlem. Měla možnost se účastnit výstav a veletrhů u nás i v zahraničí — Van Gogh Art Gallery,
Madrid, Art Fusion Galleries, Florida, mezinárodní zastoupení Art3f, Luxembourg Art Fair, Hub 123.
Ve své tvorbě hledá vyvážený balanc mezi uměleckou a komerční hodnotou uměleckých děl.


Od roku 2023 působí také jako pedagog na ZUŠ Slovácko — Klasická výtvarná výchova a Výtvarná
výchova se zaměřením na digitální tvorbu — light art, experimentální fotografie, multimédia, design a
reklama, Individuální konzultace na přijímací zkoušky na výtvarné střední i vysoké umělecké školy.

Kontakt

litt@zusslovacko.cz

MgA. Lei Lee Litt