klavír

Sára Macková hraje na klavír od 5 let. Začínala v ZUŠ Bojkovice pod vedením Zuzany Bučkové a poté ji vyučoval Martin Kobylík. Později si ke klavíru ještě přibrala saxofon. Pod vedením Tomáše Staňka získala ve hře na saxofon 1. cenu v ústředním kole Soutěže ZUŠ v roce 2018. Od roku 2018 studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříží ve třídě Márie Vaitové hru na klavír a jako vedlejší obor se věnuje pod vedením Antonína Mühlhansla také hře na saxofon. V průběhu svého dosavadního studia na konzervatoři se účastnila několika soutěží, jako např. Mládí a Bohuslav Martinů 2019 (1. cena) nebo Beethovenovy Teplice 2021 (3. cena). Také se v roce 2018 účastnila Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu u Ondřeje Hubáčka. Od roku 2021 pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko.

Kontakt

mackova@zusslovacko.cz

Sára Macková