klavír

Viktorie Zapletalová se hře na klavír začala věnovat v 9 letech, svá studia započala na ZUŠ Litovel a později
následovala ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, pod vedením Lenky Bodlákové. Od r.2020 je
posluchačkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž pod vedením Martiny Schulmeisterové.

Od útlého dětství zaznamenala nemálo úspěchů v sólové, komorní i čtyřruční hře:
Beethovenovy Teplice 2015, 2023 (3.cena, 2.cena), Pro Bohemia Ostrava 2016, 2019, 2022
(2.cena, 1.cena a titul laureáta), Soutěžní přehlídka čtyřruční hry 2015, 2018, 2019 ( zlatá
pásma a různá ocenění za dramaturgii programu a mimořádný hudební výkon), Soutěžní
přehlídka klavírní hry ,,Mozart opět v Olomouci‘‘ 2015, 2018 (Zlatá pásma), Ústřední kolo
soutěže ZUŠ 2017 (2.cena), Krajské kolo soutěže ZUŠ- kategorie s převahou žesťových
nástrojů 2019 (1.cena), Prague Junior Note 2019 (2.cena), Bachovská cesta 2019 (1.cena),
Golden piano Talents 2021(1.cena), Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu a hudebního
klasicismu (Klavírní trio-1.místo), Piano Talents Milano 2023 (1.cena).

Za své úspěchy získala ocenění Litovelské naděje 2015/2016, a taktéž Talent Olomouckého
kraje 2019. V roce 2020 provedla jako sólistka Mozartův koncert C dur KV 415 s Moravskou
filharmonií Olomouc pod taktovkou Roberta Kružíka.

Své hudební vzdělání doposud obohatila na národních, mezinárodních i mistrovských
kurzech, u pedagogů jako: Alena Vlasáková, Ivo Kahánek, Karel Košárek, Boris Giltburg,
Hana Vlasáková-Berger.

Kontakt

zapletalova@zusslovacko.cz

Viktorie Zapletalová