Jana Adámková po maturitě na Gymnáziu Vítkov studovala hru na klavír na Konzervatoři v Brně, studia ukončila v r. 1989. V r. 1992 získala ocenění na Interpretační soutěži pro klavírní dua v Jeseníku.V r. 1997 absolvovala magisterský obor muzikologie na Palackého univerzitě v Olomouci, kde také v r. 2004 obhájila doktorskou práci v programu Teorie a dějiny hudebního umění. 

Pedagogicky působila na několika ZUŠ na severní Moravě, na Církevní konzervatoři v Opavě a externě také na Ostravské univerzitě, od r. 2018 je součástí pedagogického sboru ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Kromě učitelské profese působila také v hudebním nakladatelství Ritornel a jako redaktorka, později šéfredaktorka časopisu Talent. Vedle toho se věnovala organizaci hudebních soutěží národního i mezinárodního výnamu a dramaturgické činnosti.

Se svými žáky získala ocenění v klavírních a skladatelských soutěžích, v současné době její žačka studuje hru na klavír na Církevní konzervatoři v Opavě. Věnovala se také publikační činnosti v hudebních časopisech, tiskem vyšla rovněž kniha rozhovorů Návrat k čistým vodám. Za pedagogickou i publikační činnost získala několik ocenění. 

Kontakt

adamkova@zusslovacko.cz

Jana Adámková