zobcová flétna, flétna

Pochází z Uherského Hradiště a hudbě se věnuje od svých šesti let, kdy nastoupila do základní umělecké školy k paní učitelce Andree Pavlušové. Společně se věnovaly hře na zobcové flétny a později i hře na flétnu příčnou. Účastnila se soutěží (soutěže ve hře na dechové nástroje, Prague Junior Note) a flétnových kurzů v Českých Budějovicích.

Kromě flétny se věnovala i hře na klavír, oba nástroje zakončila absolutoriem II.stupně.

Po maturitě na Gymnáziu v Uherském Hradišti 2015 se vydala do Olomouce za studiem francouzštiny. Víc než to ji ale lákalo studium na konzervatoři a práce s dětmi. Rok poté tedy nastoupila na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci do flétnové třídy MgA.Petra Pomkly (flétnisty Brněnské filharmonie) a od roku 2019 působí na ZUŠ Slovácko. 

Kontakt

novakova@zusslovacko.cz

Alžběta Nováková