Zpěv

Kateřina Knapová tíhla ke zpěvu už od dětství a navštěvovala různé pěvecké soutěže. Během studia na SOŠ ve Starém Městě našla velkou oblibu ve staré hudbě a v klasické technice zpívání.

Pod vedením Lenky Frantové ze ZUŠ Slovácko se jí díky intenzivním přípravám podařilo úspěšně složit přijímací zkoušky na Ostravskou Univerzitu v oboru klasický zpěv. Nastoupila do třídy doc., ArtD. Alexandra Vovka. Účastnila se pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii operní naděje s postupem do finálního kola. Má za sebou koncerty za doprovodu komorních těles a klavíru. Nyní studuje zpěv u profesorky Tatiany Tesly.

Vyučovala soukromě a pedagogicky působila jako učitelka zpěvu v ZUŠ Veselí nad Moravou. Po rodičovské dovolené se v tomto školním roce vrací ke studiu posledního ročníku bakalářského studia na Ostravské univerzitě.

Kontakt

knapova@zusslovacko.cz

Kateřina Knapová