housle

František Hrubý, ml. pochází z Uherského Hradiště. Na housle začal hrát v pěti letech ve třídě Jaroslavy Staňkové, později pokračoval na ZUŠ v Uherském Hradišti v houslové třídě své matky Ivany Hrubé. Již během studia na ZUŠ získal několik ocenění na soutěžích jak v sólové, tak komorní a orchestrální hře.
V letech 2006 - 2012 studoval na Konzervatoři v Brně u MgA. Miloše Vacka a prof. Rudolfa Šťastného. Šestileté studium na konzervatoři zakončil houslovým koncertem s doprovodem orchestru brněnské konzervatoře.

Po celou dobu studií na brněnské konzervatoři byl členem Moravského komorního orchestru, se kterým se jako jeho člen roku 2009 stal absolutním vítězem soutěže Concerto Bohemia. S MKO také vystoupil jako sólista v rámci jednoho z cyklů Filharmonie Brno. Roku 2011 působil František jako zástupce a později i jako koncertní mistr Symfonického orchestru Brněnské konzervatoře. Zúčastnil se národního kola The Eurovision Young Musicians 2010 a roku 2011 také postoupil do druhého kola přehrávek mladých talentů brněnské filharmonie.

V letech 2012 – 2017 úspěšně absolvoval bakalářský a následně magisterský program na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Františka Novotného. Roku 2013 absolvoval tříměsíční zimní semestr na Trinity college of music v Londýně ve třídě Ofera Falka, kam se opět roku 2016 na další semestr navrátil. V roce 2016 působil jako koncertní mistr Janáčkova akademického orchestru. V rámci studentského projektu Side by Side si zahrál po boku hráčů BBC Symphony Orchestra v nahrávacím studium BBC Maida Vale. Od roku 2013 po současnost je stálým členem Slováckého komorního orchestru. Hudebně také působí v brněnské Ensemble opera diversa. Je členem amatérského hudebně dramatického souboru Ad hoc. Od roku 2012 do 2014 vyučoval na Slovácké základní umělecké škole. Od září 2015 pedagogicky působí na Soukromé základní umělecké škole Slovácko v Uherském Hradišti. Roku 2017 působil jako pedagog na ZUŠ Františka Jílka v Brně.

Kontakt

hruby.f@zusslovacko.cz

MgA. František Hrubý ml.