cimbál

Cimbalistka Gabriela Krchňáčková je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Svou
činnost primárně zaměřuje na artificiální hudbu originálně psanou nejen pro cimbál, a to od
baroka až po současnost. Velká část jejího repertoáru sestává ze soudobé tvorby a z tohoto
důvodu vlastní koncertní nástroj třetí generace od firmy HOLAK, stavěný na míru podle vzoru
cimbálu Daniela Skály. V minulosti spolupracovala například s Českým rozhlasem
Brno a Ostrava, Janáčkovou filharmonií Ostrava, TV Noe, BROLNem nebo Ensemble FLAIR.

Je držitelkou několika ocenění, včetně prémie Nadace Leoše Janáčka, na kterou byla
nominována vedením Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, za vynikající studijní a interpretační
výsledky. Kromě pravidelných koncertních aktivit dělí svůj čas mezi výuku hry na cimbál,
studium hudební vědy na Masarykově univerzitě v Brně a také zastává pozici asistetky
ředitele v Ostravském centrum nové hudby.

Kontakt

krchnackova@zusslovacko.cz

Gabriela Krchňáčková, DiS.