zpěv, pěvecký sbor

Lenka Frantová ( za svobodna Bařinová) se narodila 16. února 1985 v Uh. Hradišti. Pochází z Vlčnova, nyní žije v Hodoníně, a její první muzikantské krůčky začaly v 7 letech, a to hrou na housle a na klavír, později i sólovým zpěvem na ZUŠ v Uh. Brodě. I když se zdálo, že klavírní konzervatoř bude cílem vysněným, přednost dostalo všeobecné gymnázium v Uh. Brodě. Po studiích na gymnáziu absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity obor: Učitelství pro střední školy - hudební výchova a základy společenských, kterou ukončila v roce 2009. Od roku 2005 byla studentkou Lidové konzervatoře v Ostravě pod vedením A. Jurčíkové a od roku 2007 nastoupila na bakalářské studium Fakulty umění OU v oboru sólový zpěv, pod vedením prof. Alicie Slowakiewicz a Mgr. art. Alexandra Vovka, ArtD. Po ukončení studií v roce 2010 započala svoji profesní dráhu jako učitelka na Slovácké ZUŠ v Uherském Hradišti, kde vyučovala hudební nauku, zpěv a klavír. Během studií a pedagogické praxe absolvovala několik interpretačních kurzů např. u L. Vítkové, M.Beňačkové včetně kurzů metodických na brněnské a ostravské konzervatoři.

 Od dětství vyrůstala v aktivním folklorním prostředí, které ji formovalo do pozice houslistky a sólové zpěvačky. Jednalo se o dětské folklorní soubory ve Vlčnově, CM JAKUB na gymnáziu Uh. Brod, CM Rubáš z Buchlovic a především CM Olšava Uh.Brod, pod vedením L.Málka a T.Zubra. Její pěvecká spolupráce se také váže ke komornímu orchestru Collegium classic z Uh.Brodu, který se zaměřuje na interpretaci barokní i soudobé hudby.

 Nyní se po 3 letech pomalu vrací z rodičovské dovolené, a opět navazuje na dosavadní umělecko-pedagogickou činnost.

Kontakt

frantova@zusslovacko.cz

Mgr. et BcA. Lenka Frantová