kytara

Lukáš Schröder se narodil v roce 1987 v Uherském Hradišti. Hudební vzdělání získal nejprve u Ludmily Menšíkové, později pokračoval u Aloise Menšíka. Druhý cyklus ZUŠ ukončil souběžně s maturitou na Obchodní akademii v Uh. Hradišti. Po střední škole se přihlásil ke studiu na brněnské konzervatoři, kde po šesti letech pod vedením Mgr. Petra Víta absolvoval Sonátou e-moll Jarmila Burghausera a suitou Contatos Paula Bellinatiho.
Velmi cenné zkušenosti posbíral v letech 2004 - 2012 během působení v kytarovém souboru Moravia Guitar Consort pod vedením Aloise Menšíka. Zájmově se věnoval koncertní a nahrávací činnosti v rockových skupinách a v souboru hrajícím jazzovou a swingovou hudbu.
Pedagogickou činnost zahájil nejprve v ZUŠ Uherské Hradiště, po přesídlení do Brna vyučoval šest let na ZUŠ Vranovské, kde se věnoval individuální výuce, i vedení komorní hry a kytarového souboru.
Nyní se po deseti letech vrací zpět do Uherského Hradiště, kde vyučuje od roku 2017 hře na kytaru na ZUŠ Uherské Hradiště a soukromé ZUŠ Slovácko.

Kontakt

schroder@zusslovacko.cz

Lukáš Schröder, DiS.