Kytara

Miloš Háva se začal věnovat hudbě od sedmi let na ZUŠ v Přerově, kde studoval hru na violoncello. Později studoval hru na kytaru nejprve soukromě na ZUŠ Žerotín v Olomouci a dále na Konzervatoři v Ostravě. V roce 2009 zde absolvoval repertoárem skladeb zaměřeným od renesance po soudobé autory jako Roland Dyens, Leo Brouwer nebo Jan Truhlář. Své studium doplnil o kytarové kurzy na festivalech u prof. Štěpána Raka, Davida Jacquese, Jiřího Jirmala a dalších. V roce 2010 dokončil bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Muzikologie. Od roku 2011 se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Choceň a ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce. Od roku 2020 vyučuje na ZUŠ Slovácko. Ve výuce klade důraz na vytvoření příjemného třídního kolektivu a vzájemnou spolupráci mezi žáky.

Kontakt

hava@zusslovacko.cz

Bc. Miloš Háva