klavír

Lubor Horák vystudoval hru na klavír v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře. Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů.

Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru, s nímž mj. provedl Koncert e moll F. Chopina a Koncerty f moll a g moll J. S. Bacha. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd. Pravidelně spolupracuje s houslistou Jaroslavem Studenkou a flétnistkou Petrou Bradáčovou. S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.

Kontakt

horak@zusslovacko.cz

Lubor Horák