klavír

Hru na klavír vystudoval v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře.

Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů (I. Klánský, F. Lagarde, S. Speidel, L. Lang).

Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru, s nímž vystupuje i jako sólista (v uplynulých sezónách např. provedení Koncertu e moll F. Chopina a Koncertů f moll, g moll J. S. Bacha nebo Dvojkoncertu c moll téhož skladatele). Je také vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem řady umělců. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd. Účinkoval také na mezinárodních hudebních festivalech – Dvořákova Praha a Bystřické zámecké slavnosti.

S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.

Mimo četné umělecké aktivity je činný též pedagogicky (ZUŠ Slovácko Uh. Hradiště, ZUŠ Bystřice pod Hostýnem a ZUŠ Kojetín).

Kontakt

horak@zusslovacko.cz

Lubor Horák