Štěpán Binar pochází z Březolup a zpěvu se věnuje již od malička. Zpěv studoval na ZUŠ Slovácko a ZUŠ Morava ve Fryštáku. V roce 2016 začal studovat na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor klasický zpěv, pod vedením profesora Petra Martínka.


Kromě zpěvu se věnuje také hře na klavír u profesorky Jitky Křivankové. V roce 2017 se zúčastnil písňové soutěže Bohuslava Martinů v Ostravě (2. místo) a v roce 2018 soutěže Pražský pěvec (čestné uznání)

Od roku 2021 působí na ZUŠ Slovácko.

Kontakt

binar@zusslovacko.cz

Štěpán Binar