zobcová flétna, flétna

Klára Martincová se s hudbou začala seznamovat v šesti letech, kdy začala navštěvovat kurzy hry
na africké bubny pod vedením Bc. Iva Samiece. O rok později se však rozhodla pro studium hry
na příčnou flétnu, do jejíž tajů mohla pronikat díky Magdaléně Hrudové v ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Později se pod jejím vedením věnovala také hře na zobcovou flétnu.

Po dokončení studia na Mendelově gymnáziu v Opavě byla v roce 2018 přijata na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, kde v současné době dokončuje studium hry na příčnou flétnu pod vedením prvního
flétnisty Brněnské filharmonie – Mgr. Petra Pomkly.

Za dobu svého studia na konzervatoři se zúčastnila Soutěžní přehlídky konzervatoří Teplice 2018, kde získala 2. místo, a soutěže konzervatoří Pardubické dechy 2021 (čestné uznání). Také se účastnila Flétnových interpretačních
kurzů v Oseku u Duchcova pod záštitou Clary Novákové a Lenky Kozderkové. Dále se zúčastnila
mistrovského kurzu s Philipem Bernoldem pořádaného JAMU a dalších akcí.

Současně s nástupem na konzervatoř byla přijata i na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, kde roku 2023 úspěšně zakončila své magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Kontakt

martincova@zusslovacko.cz

Klára Martincová