klavír

Uherskohradišťská rodačka Ilona Krátká k hudbě přilnula již v dětství. Její první kroky směřovaly do dětského folklorního souboru, dále následovala hra na klavír na ZUŠ Uherské Hradiště. V době středoškolských studií úspěšně absolvovala hru na klavír u PhDr. Jany Soharové, které vděčí za mnohé.

Ve hře na klavír pokračovala na Hudební katedře Univerzity Hradec Králové ve třídě Milady Petrášové. Během svých studií se také věnovala dalším hudebně - teoretickým předmětům a pedagogice. Mezi významné pedagogy, s nimiž se v průběhu studií setkala, patří například prof.PhDr. Jiří Skopal, CSc, který významně přispěl k jejímu smýšlení o hudebním vzdělávání u nás. Vysokoškolská studia v Hradci Králové ukončila státnicemi v roce 2005.

Několik následujících let se věnovala studiu anglického jazyka a literatury na MU Brno, které úspěšně uzavřela státnicemi v roce 2014.

Zajímá se o starou i soudobou hudbu, nevyjímaje hudbu lidovou. Kromě hudby se zabývá pohybovou terapií, několik let vede cvičení jógy.

Kontakt

kratka@zusslovacko.cz

Ilona Krátká