Slovácko a folklór patří k sobě. Chceme vést děti k lásce k folklóru a k uvědomění si jeho důležitosti v našem regionu, k tomu aby byli hrdí na to, odkud pochází a aby folklór a tradice i díky nim zůstávaly zachovány pro další generace. Cimbálovou muziku ZUŠ Slovácko vede Ondřej Krátký a spolupracuje také s dětským folklórním souborem Hradišťánek.  

CM ZUŠ Slovácko starší pod vedením primáše Ondřeje Kratiny.

CM ZUŠ Slovácko mladší pod vedením primášky Emmy Revay.