Kytarový soubor pracuje pod vedením Michala Hrubého. Kytara je sólový nástroj, který hrává bez doprovodu klavíru, a hra v kytarovém souboru je proto pro děti příležitostí zahrát si spolu s dalšími kytaristy, naučit se zapojit do týmu i užít si radost ze společného hraní.