ZUŠ Slovácko jsme založili v r. 2015. Najdete nás v samém srdci Uherského Hradiště na rohu Masarykova náměstí, kde vyučujeme v nově opravených prostorách, ale i v okolních obcích. Bez umění si neumíme život představit – je pro nás zdrojem radosti, krásy, prostorem pro sebevyjádření (ať je vám 6 nebo 60) a učí nás i lépe porozumět ostatním. V každém věku přispívá k rozvoji naší osobnosti a obohacuje nás o nové zážitky. Pro všechny tyto důvody jsme se rozhodli věnovat umělecké výuce a pootevřít našim žákům dveře do světa umění, aby v něm a k němu v budoucnu mohli hledat své vlastní cesty. Těšíme se na všechny, kdo chtějí spolu s námi rozvíjet svůj hudební nebo výtvarný um.

 

Kristina a David Hrubí

 

Vedení školy

MgA. David Hrubý

MgA. David Hrubý

ředitel školy

tel: 777 343 306

David Hrubý začal hrát na violoncello ve třídě Jany Šuplerové na ZUŠ v Uherském Hradišti. V r. 2006 absolvoval violoncellovým koncertem Bohuslava Martinů za doprovodu symfonického orchestru Konzertvatoře Brno, kde studoval pod vedením Václava Horáka a v r. 2011 ukončil magisterské studium na JAMU Brno u prof. Jozefa Podhoranského. Získal ocenění na nejrůznějších sólových i komorních soutěžích.

Dlouhodobě se interpretačně věnuje zejména komorní hudbě. Působí ve smyčocvém kvartetu Korngold Quartet. Soubor studoval na JAMU Brno ve tříde prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto) a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Univ.-Prof.Johanesse Meissla (Artis Quartet). Zúčastnil se také řady masterclass a mezinárodních kurzů a získal mnohá ocenění na našich i zahraničních soutěžích. Kvarteto se aktivně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a vystoupilo již na řadě významných festivalů (Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj.). Nahrávalo také pro český a bavorský rozhlas. 

Je zakladatelem a spolupodílí se na uměleckém i organizačním vedení Slováckého komorního orchestru, který působí v Uherském Hradišti a okolí. V r. 2014 společně s manželkou založil Soukromou základní uměleckou školu Slovácko, v jejímž čele stojí také jako ředitel školy a  věnuje se pedagogické práci. Se svými žáky získal řadu ocenění na soutěžích základních uměleckých škol i na celostátní úrovni i osobní ocenění za výbornou pedagogickou práci.

Roman Konůpka

Roman Konůpka

zástupce ředitele

tel: 792320622

Roman Konůpka se začal hudbě věnovat od sedmi let na Lidové škole umění v Letovicích, kde studoval hru na akordeon a trubku. Později soukromě studoval skladbu u prof. Jarmily Mazourové v Brně. V roce 2000 absolvoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze obor skladba u prof. Mirko Krebse. V době základní vojenské služby působil jako orchestrální hráč na trubku, klávesové nástroje a aranžér u Posádkové hudby v Českých Budějovicích. Od roku 1990 umělecky působil jako orchestrální hráč a asistent dirigenta v muzikálovém divadle Cantus Nova v Brně a také v zábavném kabaretu Červený motýl jako šéf hudební sekce a hráč na klávesové nástroje. V současné době mimo pedagogickou činnost komponuje pro různé komorní sestavy, Big Bandy, symfonické orchestry a pěvecké sbory. Spolupracuje se Zuzanou Stirskou a Gospel Time, Martinou Brodskou, Jiřím Helekalem, textaři Milošem Skalkou, Josefem Fouskem, režisérem Janem Brichcínem a dalšími umělci. Věnuje se převážně hudbě popové, swingové, symfonické, scénické (např. baletní hudba, melodramatické formy, vokálně-instrumentální tvorba, komorní hudba a další). Často také zasedá v porotě pěvecké soutěže Czechtalent Zlín.

Pedagogicky působil na Gymnáziu v Jevíčku, Moravské Třebové a na základních uměleckých školách. 15 let byl ředitelem ZUŠ Vsetín, kde vyučoval skladbu, dirigování a hru na klavír. Jeho žáci získali mnohá ocenění ve skladatelských soutěžích. Za svoji pedagogickou dráhu vychoval mnoho úspěšných hudebníků a skladatelů, z nichž 6 úspěšně složilo zkoušky na konzervatoř v Brně a Praze. Další jeho studenti byli přijati na JAMU obor skladba a AMU Praha obor dirigování sborů. V současné době působí jako zástupce ředitele na Soukromé základní umělecké škole Slovácko.

Bc. Tereza Tymrová

Bc. Tereza Tymrová

zástupce ředitele

tel: 792304808

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

mateřská dovolená,zástupce ředitele

tel: 721 446 882

Kristina Hrubá Czajkowská studovala hru na housle pod vedením Pavla Suka na Konzervatoři v Brně, kterou absolvovala v r. 2005. V r. 2011 ukončila magisterské studium na JAMU Brno v houslové třídě prof. Petera Michalici. Účastnila nejrůznějších masterclass a mezinárodních kurzů pod vedením významných osobností.  

Těžištěm jejího zájmu se stala komorní hudba a hlavně smyčcové kvarteto, které je dnes známé pod jménem Korngold Quartet. Soubor studovala na JAMU Brno a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Na svém kontě má řadu ocenění ze soutěží u nás i v zahraničí. Kvarteto vystoupilo v rámci významných festivalů jako Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj. a nahrávalo pro český a bavorský rozhlas.

Od roku 2009 umělecky i pedagogicky působí také v Uherském Hradišti. Její žáci získali několik cen na nejrůznějších soutěžích. Je spoluzakladatelkou Slováckého komorního orchestru, se kterým pravidelně koncertuje na Uherskohradišťsku a v rámci hudebního spolku Umíme Hrát se spolupodílí na organizaci nejrůznějších koncertů. V r. 2014 založila s manželem Soukromou základní uměleckou školu Slovácko.

Vlasta Králíčková

Vlasta Králíčková

kancelář školy

tel: 792304808

 

Hlavní budova

Dům Delta, 2. a 3. patro
Protzkarova 1220
686 01 Uherské Hradiště


Výuka hudebního, výtvarného a tanečního oboru

Škola otevřena 11.00 - 20.00 hodin

Ředitelství školy

Kancelář školy úřední hodiny:

pondělí 9.00 - 15.00
úterý 13.00 - 17.00
středa 9.00 - 15.00
čtvrtek 13.00 - 17.00
pátek 9.00 - 15.00
Hlavní budova

ZŠ Velehrad

Salašská 300
687 06 Velehrad


Výuka hudebního oboru

Pedagogové:
MgA. Zuzana Bučková (klavír)
pondělí, úterý – učebna 2. třídy

Michaela Kamenčáková, DiS. (zobc. flétna)
úterý – učebna 3. třídy

Jan Plevák (klavír, EKN)
středa, čtvrtek – učebna 2. třídy

 

Mgr. Eliška Smetková (Hudební nauka a PHV)
PHV: středa 13.00-13.45 - učebna 5. třídy
1., 2., 3. roč.: středa 13.50-14:35 - učebna 5. třídy
4., 5. roč.: středa 14.40-15:25 - učebna 5. třídy

 

 

ZŠ Boršice

Boršice 540
687 09 Boršice

 

Výuka hudebního a výtvarného oboru

Pedagogové:
Mgr. Jana Široňová (výtvarný obor)
1. skupina - čtvrtek 15.00 – 17.15 9.tř horní budova
2. skupina - pátek 13.00 – 15.15 9.tř horní budova

ZŠ Bílovice

č.p. 440
687 12 Bílovice

 

Výuka hudebního oboru

Pedagogové:
Jan Plevák, DiS. (klavír, hudební nauka a PHV)
pondělí, úterý – relaxační učebna

 

Hudební nauka a PHV
pondělí 15:40 -16.25 - učebna třídy 2.tř.

 

 

ZŠ Traplice

č.p. 375
687 04 Traplice

 

Výuka hudebního oboru

Pedagogové:
Michaela Kamenčáková, DiS. (zobc. flétna, EKN, hudební nauka a PHV)
středa, čtvrtek - učebna 2. a 8. třídy

Hudební nauka a přípravná hudební výchova 
PHV, 1. a 2. roč.: středa 13.15-14.00- učebna 8. třídy
3., 4. a 5. roč.: středa 14.05-14.50 - učebna 8. třídy 

 

Výuka výtvarného oboru

Pedagogové: 
Mgr. Lenka Šáchová ulipová
úterý - 12.45 - 14.15 - učebna 1. třídy

 

ZŠ Jarošov

Pivovarská 200
686 01 Jarošov

 

Výuka hudebního oboru

Pedagogové:
Lukáš Frolka, DiS. (EKN)
středa – multimediální učebna

Jan Plevák, DiS. (klavír)
pondělí – multimediální učebna

Mgr. Jana Adámková (klavír, hudební nauka)
úterý – multimediální učebna

 

Hudební nauka a PHV
úterý 16.15-17.00 - multimediální učebna

 

ZŠ Nedakonice

Nedakonice 142
687 38 Nedakonice

 

Výuka hudebního oboru

Pedagogové:
Mgr. Jana Adámková (klavír, hudební nauka a PHV)
pátek – učebna 1. třídy

 

Hudební nauka a PHV
pátek 13.00-13.45 - učebna 1. třídy

pátek 14.40-15.25 - učebna 1. třídy

 

Výuka výtvarného oboru

Pedagogové:
Mgr. Jana Široňová
středa 13:00-15:15 - učebna 1. třídy
středa 15:30-17:45 - učebna 1. třídy

 

ZŠ Polešovice

č.p.600
687 37 Polešovice

 

Výuka výtvarného oboru

Pedagogové:
Mgr. Lenka Šáchová Ulipová (výtvarný obor)
středa 14.00-16.15 2.patro, uč. 8. tř.