ZUŠ Slovácko jsme založili v r. 2015. Najdete nás v samém srdci Uherského Hradiště na rohu Masarykova náměstí, kde vyučujeme v nově opravených prostorách, ale i v okolních obcích. Bez umění si neumíme život představit – je pro nás zdrojem radosti, krásy, prostorem pro sebevyjádření (ať je vám 6 nebo 60) a učí nás i lépe porozumět ostatním. V každém věku přispívá k rozvoji naší osobnosti a obohacuje nás o nové zážitky. Pro všechny tyto důvody jsme se rozhodli věnovat umělecké výuce a pootevřít našim žákům dveře do světa umění, aby v něm a k němu v budoucnu mohli hledat své vlastní cesty. Těšíme se na všechny, kdo chtějí spolu s námi rozvíjet svůj hudební nebo výtvarný um.

 

Kristina a David Hrubí

 

Vedení školy

MgA. David Hrubý

MgA. David Hrubý

ředitel školy

tel: 777 343 306

David Hrubý začal hrát na violoncello ve třídě Jany Šuplerové na ZUŠ v Uherském Hradišti. V r. 2006 absolvoval violoncellovým koncertem Bohuslava Martinů za doprovodu symfonického orchestru Konzertvatoře Brno, kde studoval pod vedením Václava Horáka a v r. 2011 ukončil magisterské studium na JAMU Brno u prof. Jozefa Podhoranského. Získal ocenění na nejrůznějších sólových i komorních soutěžích.

Dlouhodobě se interpretačně věnuje zejména komorní hudbě. Působí ve smyčocvém kvartetu Korngold Quartet. Soubor studoval na JAMU Brno ve tříde prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto) a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Univ.-Prof.Johanesse Meissla (Artis Quartet). Zúčastnil se také řady masterclass a mezinárodních kurzů a získal mnohá ocenění na našich i zahraničních soutěžích. Kvarteto se aktivně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a vystoupilo již na řadě významných festivalů (Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj.). Nahrávalo také pro český a bavorský rozhlas. 

Je zakladatelem a spolupodílí se na uměleckém i organizačním vedení Slováckého komorního orchestru, který působí v Uherském Hradišti a okolí. V r. 2014 společně s manželkou založil Soukromou základní uměleckou školu Slovácko, v jejímž čele stojí také jako ředitel školy a  věnuje se pedagogické práci. Se svými žáky získal řadu ocenění na soutěžích základních uměleckých škol i na celostátní úrovni i osobní ocenění za výbornou pedagogickou práci.

Od roku 2018 vyučuje hru na violoncello na Konzervatoři Brno.

Mgr. Jana Adámková, Ph. D.

Mgr. Jana Adámková, Ph. D.

zástupkyně ředitele pro pedagogiku

tel: 725 034 747

zástupkyně ředitele pro pedagogiku

klavír, klavírní dílna

Jana Adámková po maturitě na Gymnáziu Vítkov studovala hru na klavír na Konzervatoři v Brně, studia ukončila v r. 1989. V r. 1992 získala ocenění na Interpretační soutěži pro klavírní dua v Jeseníku.V r. 1997 absolvovala magisterský obor muzikologie na Palackého univerzitě v Olomouci, kde také v r. 2004 obhájila doktorskou práci v programu Teorie a dějiny hudebního umění. 

Pedagogicky působila na několika ZUŠ na severní Moravě, na Církevní konzervatoři v Opavě a externě také na Ostravské univerzitě, od r. 2018 je součástí pedagogického sboru ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti. Kromě učitelské profese působila také v hudebním nakladatelství Ritornel a jako redaktorka, později šéfredaktorka časopisu Talent. Vedle toho se věnovala organizaci hudebních soutěží národního i mezinárodního výnamu a dramaturgické činnosti.

Se svými žáky získala ocenění v klavírních a skladatelských soutěžích, v současné době její žačka studuje hru na klavír na Církevní konzervatoři v Opavě. Věnovala se také publikační činnosti v hudebních časopisech, tiskem vyšla rovněž kniha rozhovorů Návrat k čistým vodám. Za pedagogickou i publikační činnost získala několik ocenění. 

Iva Kučerová

Iva Kučerová

produkce a PR

tel: 792 320 622

Bc. Tereza Tymrová

Bc. Tereza Tymrová

mateřská dovolená, zástupkyně ředitele

tel: 792 304 808

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

mateřská dovolená, zástupkyně ředitele

tel: 721 446 882

Kristina Hrubá Czajkowská studovala hru na housle pod vedením Pavla Suka na Konzervatoři v Brně, kterou absolvovala v r. 2005. V r. 2011 ukončila magisterské studium na JAMU Brno v houslové třídě prof. Petera Michalici. Účastnila nejrůznějších masterclass a mezinárodních kurzů pod vedením významných osobností.  

Těžištěm jejího zájmu se stala komorní hudba a hlavně smyčcové kvarteto, které je dnes známé pod jménem Korngold Quartet. Soubor studovala na JAMU Brno a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Na svém kontě má řadu ocenění ze soutěží u nás i v zahraničí. Kvarteto vystoupilo v rámci významných festivalů jako Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj. a nahrávalo pro český a bavorský rozhlas.

Od roku 2009 umělecky i pedagogicky působí také v Uherském Hradišti. Její žáci získali několik cen na nejrůznějších soutěžích. Je spoluzakladatelkou Slováckého komorního orchestru, se kterým pravidelně koncertuje na Uherskohradišťsku a v rámci hudebního spolku Umíme Hrát se spolupodílí na organizaci nejrůznějších koncertů. V r. 2014 založila s manželem Soukromou základní uměleckou školu Slovácko.

Vlasta Králíčková

Vlasta Králíčková

kancelář školy

tel: 792 304 808

 

Hlavní budova

Dům Delta, 2. a 3. patro
Protzkarova 1220
686 01 Uherské Hradiště


Výuka hudebního, výtvarného a tanečního oboru

Škola otevřena 11.00 - 20.00 hodin

Ředitelství školy

Kancelář školy úřední hodiny:

pondělí 9.00 - 15.00
úterý 13.00 - 17.00
středa 9.00 - 15.00
čtvrtek 13.00 - 17.00
pátek 9.00 - 15.00
Hlavní budova

ZŠ Velehrad

Salašská 300
687 06 Velehrad


Výuka hudebního oboru

Pedagogové:

 

 

Michaela Kamenčáková (zobcová flétna)

pondělí 13:00-14:05 - učebna 1.třídy

úterý    13:00-17:55 - učebna 2. třídy


Jan Plevák (klavír, EKN)

středa 12:45-13:30;14:25-16:50 - učebna 1. třídy

středa 13:35-14:20;16:55-17.40 - učebna 2. třídy

čtvrtek 11:50-13:25 - učebna 2. třídy

čtvrtek 13:30-17:35 - učebna 1. třídy

pátek 11:55-13:30 - učebna 2. třídy


Eliška Smetková (PHV a hudební nauka)

 úterý 13:50-15:25 - učebna 3. třídy

 

Marie Hoferková (PHV a hudební nauka)

čtvrtek 13:45-14:30 - učebna 5. třídy

 

 

ZŠ Boršice

Boršice 540
687 09 Boršice

Výuka výtvarného oboru

Pedagog:

Jana Široňová (výtvarný obor)

pondělí 13:45-16:00 - Polyfunkční učebna (ZŠ Fr. Horenského)

ZŠ Bílovice

č.p. 440
687 12 Bílovice

Výuka hudebního oboru

Pedagog:

 

Jan Plevák (klavír)

pondělí 13:10-15:40 - relaxační třída

 

 

 

ZŠ Traplice

č.p. 375
687 04 Traplice

Výuka hudebního oboru

Pedagog:

Michaela Kamenčáková (zobcová flétna, EKN))

čtvrtek 11:40-16:35 - učebna 1. třídy


Marie Hoferková (hudební nauka a PHV)

středa 12:55-14:30 - učebna 1. třídy

 


Výuka výtvarného oboru

Pedagog:

Lenka Šáchová Ulipová

úterý 13:00-15:15 - učebna 1. třídy

 

ZŠ Jarošov

Pivovarská 200
686 01 Jarošov

Výuka hudebního oboru

Pedagogové:

 

 

Lukáš Frolka (EKN)

pondělí 12:55-17:00 - učebna 1. třídy

 

Michal Hutyra (kytara)

úterý 12:30-14:05 učebna 1. třídy

 

Jan Plevák (klavír)

úterý 13:00-17:15 - multimediální učebna


Marie Hoferková (hudební nauka a PHV)

pondělí 13:45-16:10 multimediální učebna

 

ZŠ Nedakonice

Nedakonice 142
687 38 Nedakonice

Výuka hudebního oboru

Pedagog:

Jana Adámková (klavír)

čtvrtek 11:45-16:40 - učebna 1. třídy


Marie Hoferková (Hudební nauka a PHV)

čtvrtek 13:25-15:00 - učebna 4. třídy

 


Výuka výtvarného oboru

Pedagog:

Jana Široňová

čtvrtek 13:00-15:15 - učebna 3. třídy 

ZŠ Polešovice

č.p.600
687 37 Polešovice

Výuka výtvarného oboru

Pedagog:

Lenka Šáchová Ulipová

středa  13:00-17:45 - učebna 5.A, 2.patro