Je pro nás důležité hledání ideální cesty pro každého žáka a vytváření rodinného, kreativního prostředí, v němž se děti budou dobře cítit a s radostí objevovat svět umění. V naší pedagogické práci se snažíme uplatňovat současné vyučovací trendy. Zakládáme si na pedagogickém kolektivu. Naši učitelé již v minulosti dosáhli se svými žáky řady soutěžních úspěchů i na celostátní úrovni a mnoho z nich patří mezi aktivní umělce, kteří pravidelně koncertují a podílejí se na kulturním dění zde na Uherskohradišťsku. Věříme, že jádro pedagogického kolektivu a vedení školy jsou i na základě dřívější úspěšné spolupráce zárukou kvalitní umělecké výuky i lidského přístupu k dětem s cílem rozvíjet jejich talent i osobnost. 

Na naší škole vyučujeme

 

 

Hudební obor

Děti odmalička hudbu vnímají a regují na ni – ať už samy zpívají, předváději své první taneční kreace či „koncertují“ na pokličky. Výuka hry na nástroj je vždy velkým přínosem pro rozvoj osobnosti každého dítěte. Učí se samostatně pracovat, rozvíjí logické myšlení, samozřejmě motoriku, ale i emocionání složku osobnosti a estetické cítění. V hudebním oboru vyučuje na naší škole přes 20 pedagogů na nejrůznější hudební nástroje.

Oddělení strunných nástrojů: hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru

Oddělení klávesových nástrojů: hra na klavír, keyboard

Oddělení dechových a bicích nástrojů: hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, pozoun, tubu, bicí

Oddělení zpěvu a lidových nástrojů: výuka zpěvu, hra na akordeon, cimbál
 

přijímání žáků

Děti přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Není třeba se ničeho obávat, stačí si připravit dvě jakékoliv písničky. Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech, které jsou předem ohlášeny na našich webových stránkách i prostřednictvím dalších informačních médií. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce na dané nástroje (zpěvu) i na začátku 2. pololetí školního roku. Přijímáme děti od 5 let, mladší děti můžeme přijmout po individuální domluvě.

jak si vybrat nástroj

Při rozhodování, na jaký nástroj se dítě bude učit hrát, určitě vezměte v potaz více věcí. Nerozhodujte se jen podle toho, jaký nástroj už máte doma nebo na jaký jste sami v dětství hráli. Přihlédněte k přání dítěte, ale i naší odborné radě. Na základě přijímací talentové zkoušky Vám rádi pomůžeme s výběrem toho pravého nástroje právě pro Vaše dítě. Zároveň máte dveře k nám do školy otevřené a po telefonické domluvě můžete navštívit výuku kteréhokoliv nástroje, který vyučujeme.

Už od pěti let mohou děti u nás začít navštěvovat přípravnou hudební výchovu, kde se pod vedením našich pedagogů hravou formou seznamují se světem hudby. Učí se hudbu vnímat, poslouchat, poznávají jednotlivé nástroje a postupně začínají rozvíjet své hudební schopnosti. Díky absolvování této přípravné výuky pak můžete snadněji zvolit, kterému nástroji se věnovat. Zároveň ale je možné už v tomto věku začít i se samotnou výukou nástroje. Vše je individuální a záleží na každém dítěti, co je pro něj v daný okamžik nejlepší.

Chcete-li na základě dobrých referencí navštěvovat výuku u konkrétního pedagoga, rádi Vám to umožníme, pokud bude v jeho třídě volné místo.

  

Strunné nástroje

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

MgA. Kristina Hrubá Czajkowská

housle

tel: 721 446 882

Kristina Hrubá Czajkowská studovala hru na housle pod vedením Pavla Suka na Konzervatoři v Brně, kterou absolvovala v r. 2005. V r. 2011 ukončila magisterské studium na JAMU Brno v houslové třídě prof. Petera Michalici. Účastnila nejrůznějších masterclass a mezinárodních kurzů pod vedením významných osobností.  

Těžištěm jejího zájmu se stala komorní hudba a hlavně smyčcové kvarteto, které je dnes známé pod jménem Korngold Quartet. Soubor studovala na JAMU Brno a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Na svém kontě má řadu ocenění ze soutěží u nás i v zahraničí. Kvarteto vystoupilo v rámci významných festivalů jako Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj. a nahrávalo pro český a bavorský rozhlas.

Od roku 2009 umělecky i pedagogicky působí také v Uherském Hradišti. Její žáci získali několik cen na nejrůznějších soutěžích. Je spoluzakladatelkou Slováckého komorního orchestru, se kterým pravidelně koncertuje na Uherskohradišťsku a v rámci hudebního spolku Umíme Hrát se spolupodílí na organizaci nejrůznějších koncertů. V r. 2014 založila s manželem Soukromou základní uměleckou školu Slovácko.

Ivana Hrubá

Ivana Hrubá

housle

Ivana Hrubá se začala hudbě věnovat ve svých pěti letech na Lidové škole umění v Uherském Hradišti. V r. 1979  zahájila  studium na Konzervatoři v Kroměříži u prof. Jana Schulmeistera. V době studií získala řadu ocenění na soutěžích, působila v komorním orchestru J. Schulmeistera ml., za jehož doprovodu jako sólistka v r. 1985 absolvovala kroměřížskou konzervatoř. Hostovala  ve Waschingtonském symf. orchestru na koncertním turné po Německu.

Pedagogicky působila  na ZUŠ Uherské Hradiště.  Se svými žáky získala řadu ocenění a prvenství na poli národních i mezinárodních soutěží, včetně mnoha osobních ocenění za mimořádnou pedagogickou práci.  Za 31 let své pedagogické činnosti vychovala řadu hudebníků, z nichž  7 úspěšně složilo zkoušky na konzervatoř v Brně. Kromě pedagogické práce působila jako lektorka metodiky hry na housle. S manželem vybudovala soukromou základní uměleckou školu, v jejímž čele stála několik let jako ředitelka. V současné době pokračuje v pedagogické práci s dětmi na ZUŠ Slovácko.

František Hrubý

František Hrubý

housle, komorní hra

František Hrubý absolvoval Konzervatoř v Ostravě u prof. Miroslava Melkuse v r. 1977 a poté nastoupil do Filharmonie B. Martinů ve Zlíně, kde působil i v několika komorních seskupeních, naposledy v komorním orchestru Kolegium A. Dvořáka. S oběma tělesy podnikl řadu zahraničních koncertních turné: Švédsko, Dánsko, Holandsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovenská republika, Belgie, Francie, Andora, Španělsko, USA.

Souběžně s angažmá v orchestru začal působit i jako pedagog, a to především v ZUŠ Uherské Hradiště, kde od r. 2004 nastoupil na plný úvazek. Řada jeho žáků dosáhla mnoha úspěchů a předních umístění na nejrůznějších soutěžích, ať už na poli sólovém, komorním nebo v orchestrální hře a někteří vystoupili i sólově se Slováckým komorním orchestrem. Vychoval již několik generací mladých houslistů, kteří se nadále věnují hudbě, ať už amatérsky v nejrůznějších hudebních uskupeních uherskohradišťského regionu, ale i jako své budoucí profesi po úspěšném složení přijímacích zkoušek na brněnskou konzervatoř. Věnuje se také komponování a mj. složil několik sólových i komorních skladeb, které v podání jeho žáků vzbudily pozornost i na řadě soutěží. S manželkou vybudoval soukromou zákldní uměleckou školu. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko.

MgA. František Hrubý ml.

MgA. František Hrubý ml.

housle

František Hrubý, ml. pochází z Uherského Hradiště. Na housle začal hrát v pěti letech ve třídě Jaroslavy Staňkové, později pokračoval na ZUŠ v Uherském Hradišti v houslové třídě své matky Ivany Hrubé. Již během studia na ZUŠ získal několik ocenění na soutěžích jak v sólové, tak komorní a orchestrální hře.
V letech 2006 - 2012 studoval na Konzervatoři v Brně u MgA. Miloše Vacka a prof. Rudolfa Šťastného. Šestileté studium na konzervatoři zakončil houslovým koncertem s doprovodem orchestru brněnské konzervatoře.

Po celou dobu studií na brněnské konzervatoři byl členem Moravského komorního orchestru, se kterým se jako jeho člen roku 2009 stal absolutním vítězem soutěže Concerto Bohemia. S MKO také vystoupil jako sólista v rámci jednoho z cyklů Filharmonie Brno. Roku 2011 působil František jako zástupce a později i jako koncertní mistr Symfonického orchestru Brněnské konzervatoře. Zúčastnil se národního kola The Eurovision Young Musicians 2010 a roku 2011 také postoupil do druhého kola přehrávek mladých talentů brněnské filharmonie.

V letech 2012 – 2017 úspěšně absolvoval bakalářský a následně magisterský program na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Františka Novotného. Roku 2013 absolvoval tříměsíční zimní semestr na Trinity college of music v Londýně ve třídě Ofera Falka, kam se opět roku 2016 na další semestr navrátil. V roce 2016 působil jako koncertní mistr Janáčkova akademického orchestru. V rámci studentského projektu Side by Side si zahrál po boku hráčů BBC Symphony Orchestra v nahrávacím studium BBC Maida Vale. Od roku 2013 po současnost je stálým členem Slováckého komorního orchestru. Hudebně také působí v brněnské Ensemble opera diversa. Je členem amatérského hudebně dramatického souboru Ad hoc. Od roku 2012 do 2014 vyučoval na Slovácké základní umělecké škole. Od září 2015 pedagogicky působí na Soukromé základní umělecké škole Slovácko v Uherském Hradišti. Roku 2017 působil jako pedagog na ZUŠ Františka Jílka v Brně.

MgA. David Hrubý

MgA. David Hrubý

violoncello, smyčcový orchestr

tel: 777 343 306

David Hrubý začal hrát na violoncello ve třídě Jany Šuplerové na ZUŠ v Uherském Hradišti. V r. 2006 absolvoval violoncellovým koncertem Bohuslava Martinů za doprovodu symfonického orchestru Konzertvatoře Brno, kde studoval pod vedením Václava Horáka a v r. 2011 ukončil magisterské studium na JAMU Brno u prof. Jozefa Podhoranského. Získal ocenění na nejrůznějších sólových i komorních soutěžích.

Dlouhodobě se interpretačně věnuje zejména komorní hudbě. Působí ve smyčocvém kvartetu Korngold Quartet. Soubor studoval na JAMU Brno ve tříde prof. Adolfa Sýkory (Janáčkovo kvarteto) a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Univ.-Prof.Johanesse Meissla (Artis Quartet). Zúčastnil se také řady masterclass a mezinárodních kurzů a získal mnohá ocenění na našich i zahraničních soutěžích. Kvarteto se aktivně věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a vystoupilo již na řadě významných festivalů (Pražské jaro, Janáček Brno, Europäische Wochen Passau aj.). Nahrávalo také pro český a bavorský rozhlas. 

Je zakladatelem a spolupodílí se na uměleckém i organizačním vedení Slováckého komorního orchestru, který působí v Uherském Hradišti a okolí. V r. 2014 společně s manželkou založil Soukromou základní uměleckou školu Slovácko, v jejímž čele stojí také jako ředitel školy a  věnuje se pedagogické práci. Se svými žáky získal řadu ocenění na soutěžích základních uměleckých škol i na celostátní úrovni i osobní ocenění za výbornou pedagogickou práci.

Jana Šuplerová

Jana Šuplerová

violoncello, komorní hra

Jana Šuplerová se začala hudbě věnovat na ZDŠ ve Zlíně-Malenovicích a v r. 1964 začala studovat na Konzervatoři v Kroměříži violoncello jako hlavní obor a příčnou flétnu jako obor vedlejší. Konzervatoř absolvovala v r. 1970 koncertem za doprovodu komorního orchestru. Poté studovala na JAMU v Brně u doktora Ivana Měrky a studium zde završila celovečerním absolventským koncertem a diplomovou prací. Během této doby se také provdala za Jiřího Šuplera.

Po studiích se věnovala hře v nejrůznějších komorních souborech, mezi nim např. Musica moderata a začala pedagogickou dráhu na LŠU v Uherském Hradišti, kde vyučovala 35 let kromě hry na violoncello také hru na příčnou i zobcovou flétnu a hudební nauku. Kromě pedagogické činnosti zde vykonávala 9 let také funkci zástupce ředitele. V r. 2007 začala vyučovat hru na violoncello a komorní hru také na nově vzniklé Slovácké ZUŠ.

Za 41 let své pedagogické dráhy vychovala celou řadu hudebníků, z nichž 12 úspěšně složilo přijímací zkoušky na konzervatoř v Brně či Kroměříži a hudba se stala jejich profesí. Její žáci ať už v oboru hra na flétnu, violoncello nebo komorní hra získali mnohokrát přední umístění v rámci Národních soutěží ZUŠ, ale i na Duškové soutěži v Praze, mezinárodní Heranově soutěži, mezinárodní soutěži ve Vidnavě nebo na Prague Junior note. I nadále se s velkými úspěchy věnuje pedagogické práci a v současné době působí na ZUŠ Slovácko.

BcA. Michal Hrubý

BcA. Michal Hrubý

kytara, kytarový soubor

Michal Hrubý pochází z Uherského Hradiště, kde se od sedmi let učil hrát na housle na Základní umělecké škole. O rok později začal  i s hrou na kytaru a v r. 2002 získal 3. cenu v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na tento nástroj.

V roce 2004 byl přijat na Konzervatoř Brno, kde studoval pod vedením profesora Vladislava Bláhy. Zúčastnil se několika významných národních i mezinárodních soutěží jako soutěž konzervatoří v Pardubicích a Českých Budějovicích, mezinárodní soutěž v Dolném Kubíně, Mezinárodní kytarová soutěž Festivalu Ivana Ballu 2006 (1. cena).

V roce 2005 založil spolu s Martinem Lindtnerem Brněnské Kytarové Kvarteto, se kterým v roce 2007 vystoupil s Olomouckou filharmonií v Besedním domě v Brně. Soubor získal několik ocenění na soutěžích např. Soutěž komorní hry Karla Ditterse z Dittersdorfu 2007 (1.cena), Mezinárodní kytarová soutěž Maura Giulianiho v Itálii 2008 (3. cena). V tomto období svého života se setkal s významnými osobnostmi klasické kytary. Byli to například Leo Brouwer, Zoran Dukič, Remi Boucher, Nigel North, Rex Willis, Gabriel Guillen, Stefano Palamidessi, Maria Isabel Siewers, u kterých absolvoval i kurzy v rámci Mezinárodního Kytarového Festivalu Brno. 

V roce 2008 byl přijat na Janáčkovu Akademii Múzických Umění, kde studoval u profesora Martina Myslivečka a docenta Vladislava Bláhy. Působí jako pedagog v Uherském Hradišti a s žáky už dosáhl několika úspěchů na soutěžích základních uměleckých škol.

Lukáš Schröder, DiS.

Lukáš Schröder, DiS.

kytara

Lukáš Schröder se narodil v roce 1987 v Uherském Hradišti. Hudební vzdělání získal nejprve u Ludmily Menšíkové, později pokračoval u Aloise Menšíka. Druhý cyklus ZUŠ ukončil souběžně s maturitou na Obchodní akademii v Uh. Hradišti. Po střední škole se přihlásil ke studiu na brněnské konzervatoři, kde po šesti letech pod vedením Mgr. Petra Víta absolvoval Sonátou e-moll Jarmila Burghausera a suitou Contatos Paula Bellinatiho.
Velmi cenné zkušenosti posbíral v letech 2004 - 2012 během působení v kytarovém souboru Moravia Guitar Consort pod vedením Aloise Menšíka. Zájmově se věnoval koncertní a nahrávací činnosti v rockových skupinách a v souboru hrajícím jazzovou a swingovou hudbu.
Pedagogickou činnost zahájil nejprve v ZUŠ Uherské Hradiště, po přesídlení do Brna vyučoval šest let na ZUŠ Vranovské, kde se věnoval individuální výuce, i vedení komorní hry a kytarového souboru.
Nyní se po deseti letech vrací zpět do Uherského Hradiště, kde vyučuje od roku 2017 hře na kytaru na ZUŠ Uherské Hradiště a soukromé ZUŠ Slovácko.

Lukáš Handrych

Lukáš Handrych

kytara

Lukáš Handrych získal prvotní hudební vzdělání na Základní umělecké škole v Kroměříži, kde se od osmi let věnoval hře na kytaru pod vedením pana učitele Zdeňka Vaška. Díky němu se zúčastnil dvou celostátních soutěží ZUŠ, přičemž si odnesl 2. a 3. místo v letech 2007 a 2010 v krajském kole ve Zlíně. Po ukončení základního školního vzdělání v Kyjově nastoupil v září roku 2013 na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, na které studuje pod vedením Mgr. Stanislava Heglase doposud. V létě 2015 se zúčastnil Mezinárodních kytarových kurzů v Mikulově, kde měl možnost obohatit své vědomosti u kytarových mistrů Tilmana Hoppstocka, Rafaela Aguirre, Gabriela Bianca a dalších. Příležitostně koncertně vystupoval, např. Zámecká věž Tovačov, Holešovský zámek (hra v orchestru). Mimo ZUŠ Slovácko pracuje i na ZUŠ Kojetín.

MgA. Michal Hutyra

MgA. Michal Hutyra

kytara

Michal Hutyra začal hrát na kytaru v ZUŠ ve Zlíně u p. uč. Konečného. Již zde se brzy aktivně účastnil soutěží, kde získal několik ocenění. Ve studiu pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením prof. Marie Hovorkové. Zde spoluzakládal Brněnské kytarové kvarteto, hrál v duu s flétnou i zpěvem. S kytarovým kvartetem aktivně vystupoval a získal ocenění např. na mezinárodní soutěži v Gorizii, stejně jako sólový hráč na soutěžích konzervatoří.
Konzervatoř absolvoval v roce 2009. Současně se studiem konzervatoře začal studovat na Janáčkově akademii múzických umění pod vedením prof. Vladislava Bláhy a toto studium úspěšně ukončil v roce 2012.
Účastnil se řady mezinárodních kurzů a mistrovských tříd renomovaných umělců. Jako pedagog získal se svými žáky řadu ocenění, mj. 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ.
V současné době se věnuje převážně pedagogické činnosti, hraje v duu (kyt., zpěv) a vytváří webovou platformu pro muzikanty.

Ondřej Krátký

Ondřej Krátký

kontrabas, cimbálová muzika

Ondřej Krátký se narodil v roce 1977 v Uherském Hradišti. První hudební vzdělání získal ve zdejší základní umělecké škole, kde se učil hře na cimbál. Od té doby má za sebou spoustu hudebních projektů a hlavně léta zkušeností v různých folklorních souborech a cimbálových muzikách. Je stálým cimbalistou v cimbálových muzikách Hora a Kremlor. 

Vystřídal ovšem také řadu jiných žánrů jako ambientní hudbu, rock, metal, punk i alternativní scénu. Své zkušenosti má i s prací se záznamovou technikou a zvučením pódiových vystoupení. Podílel se autorsky i produkčně na projektu Musica Paradis, který měl za úkol vytvořit hudební podkres vizuálu Františka Petráka pro Letní filmovou školu 2010. Tento projekt pokračoval po úspěšném uvedení na LFŠ v pozměněné  kocertní podobě  na dalších festivalech (Ptačí budky v Luhačovicích, Plumlove v Plumlově nebo Global chill-out festival v Brně).

Před několika lety se začal intenzivněji věnovat hře na kontrabas. Momentálně studuje hru na kontrabas u prof. Bubeníčka na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Dechové a bicí nástroje

Andrea Pavlušová

Andrea Pavlušová

zobc. flétna, flétna

Andrea Pavlušová se o hudbu začala zajímat již ve svých pěti letech, kdy nastoupila na tehdejší Lidovou školu umění v Židlochovicích. Zde se věnovala nejprve hře na klavír a posléze i hře na příčnou flétnu. Tu poté vystudovala jako hlavní obor na brněnské konzervatoři pod vedením prof. Boženy Růžičkové. I zde měla možnost věnovat se klavíru, tentokrát jako obligátnímu nástroji, u prof. Jany Soharové, hradišťské rodačky. Svá studia zakončila provedením Koncertu D dur pro flétnu a klavír C. Reineckeho.

V letech 1991 – 1994 působila jako učitelka hudby v ZUŠ Pohořelice a po mateřské dovolené nastoupila v roce 1998 na plný úvazek v ZUŠ Uherské Hradiště, kam její rodina v září 1994 přesídlila. Od února 2009 začala pracovat ve Slovácké ZUŠ, s.r.o. Uherské Hradiště, nejprve externě a v letech 2010 – 2013 jako interní pedagog a také statutární zástupce ředitele školy. 

Se svými žáky dosáhla mnoha úspěchů a předních ocenění v sólové i komorní hře v krajských i celostátních kolech soutěží ZUŠ nebo na soutěži Prague Junior Note. V současné době pedagogicky působí na ZUŠ Slovácko,  kde také zastává funkci zástupce ředitele školy.

Michaela Kamenčáková, DiS.

Michaela Kamenčáková, DiS.

zobc.flétna, EKN, hudební nauka

Michaela Kamenčáková se hudbě věnuje od svých pěti let. V rámci studia na základní umělecké škole hrála na flétnu, klavír, klávesy a hoboj. Pod vedením Dany Skopalové získala s kvartetem zobcových fléten mnoho předních ocenění na nejrůznějších soutěžích.

Na konzervatoři v Brně vystudovala hru na hoboj pod vedením MgA. Hany Drábkové a Mgr. Zdeňka Nádeníčka. Během studia hrála v mnoha školních orchestrech, jako hráčka na hoboj a anglický roh vystupovala jako host v orchestru Masarykovy univerzity, Prestige Symphony Orchestra a Moravském komorním orchestru.

Její srdeční záležitostí je práce v Městkém divadle Zlín, kde hraje v muzikálech Prodaná nevěsta a Malované na skle. Od r. 2015 se věnuje také pedagogické práci na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Bc. Jan Nevrlý

Bc. Jan Nevrlý

bicí nástroje

Jan Nevrlý začal studovat bicí nástroje soukromě jako žák Kamila Slezáka. Poté pokračoval ve studiu na Janáčkové konzervatoři v Ostravě, kde maturoval v r. 2007. V r. 2011 dokončil bakalářská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Muzikologie.

Od r. 2012 se věnuje pedagogické práci v Uherském Hradišti, kde působí v současné době na ZUŠ Slovácko. Přestože je ještě na začátku své pedagogické dráhy, jeden z jeho žáků již úspěšně složil přijímací zkoušky na konzervatoř.

Jiří Kotača

Jiří Kotača

trubka

Jiří Kotača začal hrát na trumpetu jako teenager. V roce 2019 absolvoval magisterský stupeň na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v oboru jazzová interpretace u Juraje Bartoše a Jana Přibila. V roce 2015 také studoval v Rotterdamu (Codarts) u významných evropských trumpetistů, kterými jsou Jarmo Hoogendijk, Wim Both či Jan van Duikeren a taktéž v roce 2018 v Barceloně na ESMUC u Matthew Simona. Je absolventem také mnoha masterclass s umělci světového významu jako například s Alexem Sipiaginem, Chrisem Potterem, Giladem Hakselmanem nebo Shae Maestrem.

Od svých hudebních začátků prošel mnoha kapelami, zejména jazzovými a multižánrovými projekty. V současné době se kromě vedení vlastního big bandu Cotatcha Orchestra věnuje mezinárodnímu projektu Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet a oktetu Heart of Dixie. Mezi další spolupráce patří účinkování s Matúš Jakabčic big band nebo s Euroradio jazz orchestra. Se zmíněnými seskupeními účinkoval na festivalech v tuzemsku a v mnoha zemích Evropy. V roce současné době připravuje debutová alba vlastních kapel. V jazzové oblasti spolupracuje s předními umělci tuzemské i zahraniční scény  - s Iljou Reijngoudem (držitel Latin Grammy), Matthew Simonem, Vincencem Kummerem nebo Kamilem Slezákem. V oblasti populární hudby s Anitou Soul nebo Martinem Svátkem.

Klávesové nástroje

Lubor Horák

Lubor Horák

klavír

Lubor Horák vystudoval hru na klavír v Základní umělecké škole v Kojetíně pod vedením Miluše Venclíkové. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín se stal posluchačem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě Tomáše Víška a Karla Košárka. Studium zakončil v roce 2008 provedením Klavírního koncertu F dur George Gershwina za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře. Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech našich i zahraničních pedagogů.

Je zakládajícím členem Holešovského komorního orchestru, s nímž mj. provedl Koncert e moll F. Chopina a Koncerty f moll a g moll J. S. Bacha. Jako korepetitor se účastnil řady houslových soutěží, např. Kocianova houslová soutěž, Soutěžní přehlídka konzervatoří, Archetti in Moravia atd. Pravidelně spolupracuje s houslistou Jaroslavem Studenkou a flétnistkou Petrou Bradáčovou. S velkým ohlasem se setkal jeho recitál v holešovském zámku v únoru 2009 v místní sala terreně, kde vystoupil na prvním koncertě po otevření nově zrekonstruovaných společenských částí zámku.

MgA. Pavla Marková

MgA. Pavla Marková

klavír

Pavla Marková vystudovala klavír na Kozervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Martiny Schulmeisterové a Ondřeje Hubáčka. Absolvovala v r. 2010 provedením Prokofjevova Klavírního koncertu C dur č.3 s Moravskou filharmonií Olomouc. V současnosti je studentkou JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského. V září 2008 se zúčastnila studijního pobytu v norském Bergenu ve třídě prof. J. Hlinky, své vzdělání si rozšiřila i v rámci nejrůznějších mezinárodních kurzů pod vedením významných pedagogů jako J.Skovajsa, J.Doležel, S. Speidel, V. Nosina, K. Monorosi, I. Rosar.

Jako sólistka vystoupila např. s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a získala řadu ocenění na nejrůznějších soutěžích jako Prague Junior Note 2003 (3.cena), ProBohemia 2005 (3.cena a cena za nejlepší provedení skladby A.Dvořáka), Beethovenův Hradec 2007 (Titul finalisty a Čestné uznání), International Forum of music performance 2007 (1.cena v kategorii Klavír sólo).

Spolu s Johanou Kolčavovou působí v Hubáčkově klavírním duu, které prošlo vedením významných hudebních osobností jako Ondřej Hubáček, Igor Ardašev, Helena Suchárová Weiser. Soubor získal 1. cenu v XII. Concorso Internazionale di Musica "Pietro Argento" 2009 (Gioia del Colle, Itálie), 1. cenu v národním a 1. cenu v mezinárodním kole soutěže Piano über grenzen v Karlových Varech 2008

Je korepetitorkou na Mezinárodních interpretačních kurzech Zábřeh a od r. 2007 působí také pedagogicky v Uherském Hradišti.

Mgr.art. Klára Varsamisová

Mgr.art. Klára Varsamisová

klavír

Klára Varsamisová se hře na klavír začala věnovat na ZUŠ ve Strážnici. Od roku 2007 studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž obor hra na klavír ve třídě Ondřeje Hubáčka. Nyní je studentkou VŠMU Bratislava v klavírní třídě prof. Mariána Lapšanského. Pravidelně se účastní mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením uznávaných pianistů jako např. Eugen Indjič, Jan Jiraský, Ivo Kahánek, Ivan Klánský, Vera Nosina, Alena Vlasáková, Arkadij Zenzipèr, aj.

Je laureátkou několika mezinárodních klavírních soutěží - INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION  “PIETRO ARGENTO (květen 2009, Itálie), CONCOURS INTERNATIONAL JUNIOR - PIANO - MERIGNAC MUSICOPEN (červenec 2010, Francie), 12th EUROPEAN GRAND PRIZE OF MUSIC „MENDELSSOHN CUP“ (březen 2012, Itálie). Pravidelně vystupuje u nás (např. festival Pocta Rudolfu Firkušnému, Napajedla 2009, 2010) i v zahraničí (Francie, Rakousko, Řecko, Itálie, Slovensko, Německo atd.) Na základě získaného stipendia se v srpnu 2011 zůčastnila týdenního festivalu BACHWOCHE ANSBACH (Německo). Jako sólistka absolvovala v r. 2010 koncertní turné s komorním seskupením Musica Antiqua Kroměříž. Intenzivně se věnuje také komorní spolupráci se smyčcovými i dechovými nástroji a pěveckými tělesy.

Láska k jazzové hudbě ji v srpnu 2014 přivedla k založení Claire jazz band. Věnuje se také pedagogické činnosti a v současné době působí na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Jan Plevák, DiS.

Jan Plevák, DiS.

klavír, EKN

Jan Plevák pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště. Hudbě se začal věnovat ve svých 11 letech. Nejprve navštěvoval soukromé hodiny klavíru u Marie Habartové a dále pokračoval ve studiu varhanní hry u Pavla Berky. V letech 2003 – 2007 studoval Církevní střední varhanickou školu  v Opavě u PaeDr. Mária Sedlára. V současné době je studentem 6. ročníků Církevní konzervatoře v Opavě.

Působí jako chrámový varhaník při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a příležitostně doprovází svou varhanní hrou také mše v Kostele sv. Ducha ve Starém Městě. Věnuje se také pedagogiké práci, kromě svého působení na Opavsku začal v r. 2015 vyučovat také na ZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Lucie Gajdíková

Lucie Gajdíková

klavír

Lucie Gajdíková pochází z Hodonína. Zde v roce 1999 nastoupila na Základní uměleckou školu, kde kromě hry na klavír studovala několik let také hru na flétnu, klarinet a bicí nástroje. Klavírní hru vystudovala pod vedením BcA. Jindry Jakabové. Po maturitě na Gymnáziu Hodonín se stala posluchačkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v klavírní třídě MgA. Martiny Schulmeisterové – Merunkové, Ph. D., kde studuje doposud. Své hudební vzdělání si doplňuje účastí na klavírních kurzech v Metodickém centru při Janáčkově akademii múzických umění.

V roce 2008 absolvovala kurz Zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti výuky hudební výchovy na ZUŠ Hodonín. V roce 2012 spolupracovala s Hodonínským symfonickým orchestrem na Koncertě filmových a muzikálových melodií. Zúčastnila se několika soutěží, z nichž se umístila např. v roce 2011 v krajském kole Národní soutěže základních uměleckých škol na 1. místě a v roce 2014 na téže soutěži v celostátním kole získala 3. místo. V květnu téhož roku jí bylo uděleno ocenění starostky města za reprezentaci ZUŠ a města Hodonín.

Adam Guliš

Adam Guliš

klavír

Svá hudební studia jsem započal na ZUŠ v Hodoníně ve svých devíti letech pod vedením paní učitelky Jitky Maradové. Již za svých studií tam jsem se v roce 2011 zúčastnil Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír, kde jsem dosáhl čestného uznání II. stupně v krajském kole v Brně. Vedle toho jsem také doprovázel housle a zpěv. ZUŠ jsem absolvoval skladbou Bugatti step od Jaroslava Ježka, s níž jsem ukončil první cyklus. V červenci 2013 jsem se zúčastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu, kde mě vedla MgA. Vanda Jandová. Po absolvování čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia v Hodoníně jsem téhož roku v září nastoupil na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od té doby mě zde až do současnosti učí MgA. Vanda Jandová. V roce 2016 jsem si z Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou odnesl čestné uznání. Taktéž v roce 2016 jsem se v Kroměříži svým výkonem podílel na koncertě k poctě 110. výročí narození Jaroslava Ježka. Dva roky po sobě jsem se zúčastnil masterclassu Interpretace staré hudby, který řídil prof. Martin Hroch.

Jana Adámková

Jana Adámková

klavír, hudební nauka

MgA. Zuzana Bučková

MgA. Zuzana Bučková

Mateřská dovolená, klavír

Zuzana Bučková vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě MgA. Jany Špaňhelové. V r. 2014 dokončila magisterské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity u doc. Elišky Novotné. V roce 2007 získala čestné uznání na Schubertově soutěži v Jeseníku pro klavírní dua, s triem Amabile 1. místo a titul Laureáta soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě 2010.

Pravidelně se účastní mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením uznávaných pianistů a klavírních pedagogů (I. Klánský, M. Kasík, J. Hlinka, aj.). Věnuje se pedagogické činnosti, nejdříve vyučovala na severní Moravě, od r. 2013 působí zde na Uherskohradišťsku, v současné době vyučuje na ZUŠ Slovácko a ZUŠ Uherský Brod.

Lidové nástroje a zpěv

Mgr. et BcA. Lenka Frantová

Mgr. et BcA. Lenka Frantová

zpěv, pěvecký sbor

Lenka Frantová ( za svobodna Bařinová) se narodila 16. února 1985 v Uh. Hradišti. Pochází z Vlčnova, nyní žije v Hodoníně, a její první muzikantské krůčky začaly v 7 letech, a to hrou na housle a na klavír, později i sólovým zpěvem na ZUŠ v Uh. Brodě. I když se zdálo, že klavírní konzervatoř bude cílem vysněným, přednost dostalo všeobecné gymnázium v Uh. Brodě. Po studiích na gymnáziu absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity obor: Učitelství pro střední školy - hudební výchova a základy společenských, kterou ukončila v roce 2009. Od roku 2005 byla studentkou Lidové konzervatoře v Ostravě pod vedením A. Jurčíkové a od roku 2007 nastoupila na bakalářské studium Fakulty umění OU v oboru sólový zpěv, pod vedením prof. Alicie Slowakiewicz a Mgr. art. Alexandra Vovka, ArtD. Po ukončení studií v roce 2010 započala svoji profesní dráhu jako učitelka na Slovácké ZUŠ v Uherském Hradišti, kde vyučovala hudební nauku, zpěv a klavír. Během studií a pedagogické praxe absolvovala několik interpretačních kurzů např. u L. Vítkové, M.Beňačkové včetně kurzů metodických na brněnské a ostravské konzervatoři.

 Od dětství vyrůstala v aktivním folklorním prostředí, které ji formovalo do pozice houslistky a sólové zpěvačky. Jednalo se o dětské folklorní soubory ve Vlčnově, CM JAKUB na gymnáziu Uh. Brod, CM Rubáš z Buchlovic a především CM Olšava Uh.Brod, pod vedením L.Málka a T.Zubra. Její pěvecká spolupráce se také váže ke komornímu orchestru Collegium classic z Uh.Brodu, který se zaměřuje na interpretaci barokní i soudobé hudby.

 Nyní se po 3 letech pomalu vrací z rodičovské dovolené, a opět navazuje na dosavadní umělecko-pedagogickou činnost.

Mgr. Eliška Smetková

Mgr. Eliška Smetková

zpěv, hudební nauka

tel: 608 876 322

Eliška Smetková pochází z Veselí nad Moravou. Hudbě se věnuje od svých sedmi let. Hrála na housle a několik let působila v komorním orchestru ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Pravidelně se účastnila soutěže O stuhu Slávka Volavého.  Po maturitě na obchodní akademii zahájila studium na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, obor hudební výchova a občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ. Po skončení studia nastoupila na Základní školu s rozšířenou hudební výchovou ve Zlíně – Malenovicích, kde vedla dětský pěvecký sbor Carmina Bona, se kterým v roce 2008 v Uherském Hradišti získala stříbrné pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních pěveckých sborů. Poté pedagogicky působila na ZUŠ Kyjov.

Má vřelý vztah k folklóru a lidové hudbě. Byla členkou folklórního souboru Štěpnička, Radošov a Kunovjan. Nyní je členkou cimbálové muziky Ženičky z Hluku. Od roku 2014 spolupracuje s folklórním souborem Cifra Lenky Kraváčkové, kde vede dívčí i chlapecký sbor.

Lukáš Frolka, DiS.

Lukáš Frolka, DiS.

akordeon, EKN

Lukáš Frolka, narozený 10. února 1990 pochází z Kněždubu. Základy hry na akordeon získal na Základní umělecké škole ve Strážnici. Zájem o hudbu jej po absolvování ISŠ v Hodoníně přivedl v roce 2010 na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Nyní je zde studentem 6. ročníku a dále prohlubuje své hudební vzdělání v akordeonové třídě prof. Zdeňka Švehláka. Kromě svého hlavního oboru se také věnuje hře na klavír. V r. 2012 se zúčastnil se semináře na Pražské konzervatoři  pod vedením slavného akordeonového pedagoga, interpreta a skladatele Vjačeslava Semjonova a dalších různých metodických kurzů.

Zajímá se o folklór a lidovou hudbu. Příležitostně se věnuje koncertní činnosti. Je členem mužského pěveckého sboru v Kněždubě, pro který upravuje lidové písně. Také spolupracuje s místním chrámovým sborem, který doprovází na klávesové nástroje. V roce 2013 se podílel na natáčení CD „Úlet na sever” hudebního souboru Fčeličky ze Strážnice. Umělecky se podílí na různých kulturních a společenských akcích.

Bc. Alena Gregůrková

Bc. Alena Gregůrková

zpěv, klavír

Alena Gregůrková začala své studium hry na klavír a sólového zpěvu již v roce 2001 na Zuš Zlín Malenovice. Po absolvování gymnázia se rozhodla hudbě věnovat profesionálně a proto v roce 2010 nastoupila na Církevní konzervatoř v Opavě, kde studovala v pěvecké třídě sólisty opavského divadla MgA. Zdenka Kapla. V roce 2017 dokončila bakalářská studia na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor Muzikologie. 

Během studií absolvovala několik pěveckých a interpretačních kurzů, např. Středočeské mezinárodní pěvecké dílny pod vedením prof. Michio Keiko, kurzy barokní hudby pod vedením cembalisty a dirigenta Ondřeje Macka a další.

Od roku 2013 se věnuje pedagogické činnosti. V roce 2015 se v soutěži základních uměleckých škol žáci její pěvecké třídy umístili na předních místech jak v okresním tak krajském kolem.

Barbora Jagošová, DiS.

Barbora Jagošová, DiS.

cimbál, EKN

Barbora Jagošová pochází z Veselí nad Moravou, kde také ve svých třinácti letech začala první cimbálové krůčky. Základy hry získala u paní učitelky Magdalény Múčkové a trvalý zájem o tento nástroj ji nakonec po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti přivedl v roce 2011 na brněnskou konzervatoř do cimbálové třídy prof. Dalibora Štrunce. Souběžně začala studovat i bohemistiku na Masarykově univerzitě. Během studií si svůj muzikantský rozhled a vkus trvale rozšiřuje spoluprací s hudebními soubory rozličných žánrů; od roku 2012 je členkou a sólistkou nadžánrové brněnské kapely Cimballica.

Jako citlivá interpretka soudobé hudby se věnuje propagaci cimbálu i v samostatné koncertní činnosti po celé České republice i na Slovensku a uvádí v život skladby zejména současných moravských autorů. Za zmínku stojí především premiérové uvedení skladby Prázdniny v Tenesse (2013) pro cimbál, vibrafon a marimbu Jana Meisla a také první provedení Vanilkového koncertu (2014) pro smyčce a cimbál Vlastimila Pešky společně s Ištvanovým kvartetem. Dosavadním vrcholem byla spolupráce s Moravským komorním orchestrem, se kterým si zahrála koncertní fantazii pro cimbál a orchestr Malované na cimbál od Dalibora Štrunce (2014). Tato skladba byla sólistce dedikována a záznam z její premiéry natočil Český rozhlas pro stanici Vltava.

Barbora Jagošová je výraznou představitelkou mladé nastupující generace moravských cimbalistů, kteří mají talent, chuť i všechny další předpoklady emancipovat cimbál na úroveň nástrojů s daleko bohatším historickým uplatněním.

 

Výtvarný obor

Papír a pastelky jsou často už odmalička jedním z nejoblíbenějších náčiní dětí a lednička v kuchyni jejich prvním „výstavním prostorem“. Děti většinou s chutí kreslí a vyrábí, rozvíjí to jejich představivost i zručnost. Pod vedením paní učitelky Jany Široňové a paní učitelky Lenky Šáchové Ulipové mohou u nás ve škole objevovat nejrůznější výtvarné techniky a učit se zachytit nejen svět, který vidí kolem sebe, ale i ten ukrytý v nich samotných. Rozvíjení estetického cítění a smyslu pro krásu nám nejen pomáhá vnímat krásu našeho světa, ale také ji utvářet.

 

přijímání žáků

Děti přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Není třeba se ničeho obávat nebo se speciálně připravovat. Stačí pouze přijít a s paní učitelkou Janou Široňovou si vyzkoušet pár výtvarných úkolů. Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech, které jsou předem ohlášeny na našich webových stránkách i prostřednictvím dalších informačních médií. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce i na začátku 2. pololetí školního roku. Přijímáme děti od 5 let, mladší děti můžeme přijmout po individuální domluvě.

 

  

Výtvarný obor

Mgr. Jana Široňová

Mgr. Jana Široňová

výtvarný obor

Jana Široňová  vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti.  Jejím studijním oborem bylo výtvarné zpracování keramiky pod vedením prof.  Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše. Poté absolvovala studium výtvarné výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Jako pedagog výtvarné výchovy působila od roku 1989 na Slovensku v Trstenej a Dolnom Kubíne, odkud  pochází. Po dobu této pedagogické praxe dosáhla se svými žáky řady mezinárodních úspěchů a ocenění  ve výtvarných soutěžích a úspěšně připravila mnoho svěřenců k dalšímu výtvarnému studiu na středních i vysokých školách. Působila v občanském sdružení  INŠPIRÁCIE, se kterým pořádala semináře a výtvarné výstavy, kterých se autorsky sama účastnila. Zájem o prolínání výtvarné tvorby s léčebnými postupy ji přivedl ke studiu arteterapie, které absolvovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v roce 2012.

V součastné době žije u Uherského Hradiště a pedagogicky působí  na ZUŠ Slovácko.

Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

Mgr. Lenka Šáchová Ulipová

výtvarný obor

Lenka Šáchová Ulipová je absolventkou pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor český jazyk − výtvarná výchova. Od roku 2006 působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slunná v Brně-Komárově. Žáci pod jejím vedením dosáhli řady úspěchů a ocenění v soutěžích a v Národní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ Oči dokořán. Mnohé žáky úspěšně připravila pro další studium uměleckých oborů na středních školách.

Kromě pedagogické činnosti průběžně realizuje také výtvarné a ilustrátorské práce pro environmentální střediska VIS Bílé Karpaty a Lipka. Absolvovala řadu kurzů a seminářů výtvarného zaměření, např. Škola tvořivého myšlení Mirky Brázdové, kurz animace, kurz kyanotypie. Nové poznatky a dovednosti z těchto kurzů bohatě využívá pro zkvalitňování výuky.

Od roku 2018 působí jako výtvarný pedagog na ZUŠ Slovácko.

 

 

 

Taneční obor

Od příštího školního roku 2017/18 otevíráme taneční obor!

Už ty nejmenší děti se rády „vrtí“ do rytmu svých oblíbených písniček a často nás udivují a někdy i rozesmějí svými „tanečními kreacemi“. Pohyb je pro člověka tou nejpřirozenější věcí a tanec nás učí vnímat jeho krásu a umožňuje nám pohybem vyjádřit řadu věcí i emocí. Pod vedením Jarmily Krystoňové mohou děti začít rozvíjet své taneční vlohy, naučit se pracovat se svým tělem a postupně si osvojit různé taneční techniky. 

přijímání žáků

Děti přijímáme na základě přijímací talentové zkoušky. Není třeba se ničeho obávat. Paní učitelka Jarmila Krystoňová s dětmi vyzkouší jejich rytmické cítění a rozsah pohybu. Důležité je vzít si sebou oblečení na převlečení i přezůvky (nejlépe cvičky nebo piškoty) vhodné pro pohybovou aktivitu. Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku v několika termínech, které jsou předem ohlášeny na našich webových stránkách i prostřednictvím dalších informačních médií. Pokud máme právě volné místo, je možné nastoupit k výuce  i na začátku 2. pololetí školního roku. Přijímáme děti od 5 let, mladší děti můžeme přijmout po individuální domluvě.